02/01/2018
7221

Kính thưa : Quý Cha Quản hạt, Quý Cha,

 Quý Bề trên, Quý Tu sĩ Nam Nữ.

 Ban Phụng Tự Giáo phận kính gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ bản văn :

                 - Tuần Tam Nhật chuẩn bị đón Tượng Đức mẹ Fatima;(Download)

                 - Hướng dẫn tổ chức ngày cung nghinh Tượng Đức Mẹ Fatima.(Download)

       để Quý Cha, quý Tu sĩ sử dụng cho ngày đón Đức Mẹ Fatima thánh du đến giáo xứ, Cộng đoàn Dòng tu được chọn.

     Trong bản văn Hướng dẫn tổ chức ngày cung nghinh Tượng Đức Mẹ Fatima, với phần IV :  Chầu Thánh Thể với Kinh Mân Côi, Quý Cha cũng có thể dùng vào ngày chầu lượt cho các Giáo họ, các Hội đoàn.

Chúng con kính chuyển.

Lm. Joseph Nguyễn Thanh Bình

P.Tá Vp. TGM Xuân Lộc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...