03/03/2019
747
THỨ TƯ LỄ TRO
(06.3.2019)
Anh chị em thân mến,
Hội Thánh khai mở Mùa Chay thánh, mùa hồng ân cứu độ. Đây là cơ hội thuận lợi để chúng ta duyệt xét lại hành trình đức tin, kín múc ân sủng để canh tân đời sống. Chúng ta xin Chúa trợ giúp hành trình hoán cải của chúng ta:
  1. Hãy trở về với Chúa vì Người nhân lành và từ bi”. Xin cho các Kitô hữu nhiệt thành đáp lại lời mời gọi sám hối và chay tịnh, nỗ lực canh tân đời sống đức tin và thực thi đức ái, hầu xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.
  2. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Xin cho các bạn trẻ được giáo dục tinh thần trách nhiệm, biết sống thành thật, bao dung và nhân ái, để cuộc sống xã hội ngày càng an vui và chan chứa tình người.
  3. “Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ”. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhờ ơn Chúa trợ giúp và sự nâng đỡ của tha nhân, luôn vượt thắng mọi thử thách, mà tìm gặp bình an và niềm hân hoan vui sống.
  4. Xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ, thực thi chay tịnh và bác ái, hân hoan tham dự tĩnh tâm Mùa Chay, để niềm vui đức tin được bừng cháy trong tâm hồn mỗi người và lan tỏa đến nhiều người.   
Lạy Chúa, xin cho Mùa Chay năm nay thành cơ hội cho chúng con trở về để yêu mến và sống cho Chúa nhiệt tình hơn. Xin giải thoát chúng ta khỏi sự mê hoặc bởi của cải dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...