15/04/2019
460
THÁNH LỄ TIỆC LY
(18.4.2019)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang được sống những giờ phút tuyệt vời bên Chúa Giêsu khi Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học yêu thương, thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Với tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời cầu xin:
  1. “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Xin cho các linh mục, nhờ cử hành thánh lễ cách đạo đức, ngày càng được tình yêu Chúa chạm đến, để cũng hết lòng yêu thương và hiến mình phục vụ dân Chúa trong khiêm hạ và hiền lành.    
  2. “Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi?” Xin cho các Kitô hữu yêu mến thánh lễ, sốt sắng rước lễ và chầu Thánh Thể, để cuộc đời được biến đổi trở thành hy lễ thánh thiện, mà đáp đền tình Chúa yêu thương.
  3. Chúa dạy: “Các con hãy yêu thương nhau”. Xin cho anh chị em phục vụ bệnh nhân, người già, trẻ khuyết tật nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu nơi họ, để tận tình yêu thương, phục vụ mà xoa dịu vết thương thể xác và hàn gắn nỗi đau tâm hồn. 
  4. Chúa truyền: “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết lấy tình yêu Chúa mà cư xử và phục vụ nhau, để gia đình ấm êm hạnh phúc và con cái được lớn lên trong tình Chúa, tình người. 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Xin cho chúng con biết để tình yêu bao dung, dịu hiền, khiêm hạ, hiến mình phục vụ của Chúa nơi Thánh Thể thấm nhập chúng con, làm cuộc đời chúng con thành dấu chứng tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...