05/06/2018
1326

LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

(09.6.2018)
Anh chị em thân mến,
Khi hiện ra tại Fatima, Mẹ Maria đã mời gọi dân Chúa tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Cùng với Mẹ, chúng ta xin Chúa ban cho kẻ có tội và cả chúng ta ơn hoán cải chân thực:
  1. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là trái tim trọn vẹn hướng về Thiên Chúa và thuộc về Ngài. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh hết lòng yêu mến và tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria, để được Mẹ dẫn đến cùng Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Mẹ.
  2. Trái tim Mẹ luôn đáp trả Thiên Chúa bằng tiếng “Xin vâng”. Xin cho các tu sĩ luôn gìn giữ được trái tim trong trắng, đơn sơ, để biết thưa “Xin vâng” với Chúa qua từng biến cố hằng ngày.
  3. Mẹ Maria đã cưu mang Chúa Giêsu trong trái tim và rồi trong cung lòng của Mẹ. Xin cho các bà mẹ Công giáo biết dùng lời nói khôn ngoan và gương mẫu đức tin, để đặt Chúa Giêsu trong lòng con cái mình.
  4. Mầu nhiệm cứu độ đã được hình thành trong trái tim của Đức Maria, khi Mẹ thưa lời “Xin vâng”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta ngày càng yêu Mẹ thiết tha, biết noi gương Mẹ để biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. 
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, xin dạy chúng con biết gìn giữ con tim tinh tuyền, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ của Chúa uy linh, và cuộc đời chúng con là bài ca chúc tụng tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...