22/01/2018
1193

LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

(25.01.2018)
Anh chị em thân mến,
Thánh Phaolô được Đức Kitô Phục Sinh biến đổi trở nên Tông Đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. Chúng ta chúc tụng quyền năng Chúa và dâng lời nguyện xin:
  1. “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết say mến Đức Kitô, nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và hiến mình phục vụ anh chị em.
  2. “Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh”. Xin cho anh chị em tân tòng, khi đã gặp được Đức Kitô là Đấng cứu độ, biết trung thành tuân giữ luật Chúa/ và dùng đời sống yêu thương để làm sáng tỏ đức tin của mình.
  3. Hôm nay kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Xin cho tất cả những người tuyên xưng Đức Kitô là Chúa/ có thể vượt qua được những chia rẽ, để sống tình bác ái huynh đệ và chia sẻ cùng một ân ban của Thánh Thần. 
  4. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhờ siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày/ được biến đổi nên những chứng nhân nhiệt thành mang Chúa đến cho mọi người.
Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi thánh Phaolô nên tông đồ nhiệt thành xây dựng Hội Thánh. Xin thương biến đổi chúng con nên chứng nhân tình yêu và bình an của Chúa cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...