20/03/2017
3599

LỄ THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

(20.3.2017)

Anh chị em thân mến,

Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một gương mẫu đức tin tuyệt hảo và Đấng bầu cử đắc lực là Thánh cả Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của thánh cả, chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin.

1. “Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn lắng nghe và thực thi ý Chúa, để nhờ đời sống gương mẫu, các ngài củng cố đức tin của dân Chúa ngày càng vững mạnh hơn.

2. Thánh Giuse là bổn mạng Giáo Phận Xuân Lộc. Nhờ lời bầu cử của thánh nhân, xin cho mọi thành phần trong Giáo phận nhiệt thành sống đức tin, nuôi dưỡng tình hiệp thông/ và cùng nhau xây dựng Giáo phận thành gia đình thánh.

3. “Người công chính sẽ tươi tốt như cây dừa”. Xin cho các tông đồ giáo dân luôn biết noi gương Thánh Giuse/ nỗ lực thánh hóa bản thân, khiêm tốn phục vụ nhằm mưu cầu lợi ích chung.

4. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống bình an, nỗ lực sống đức tin và nhiệt thành làm việc tông đồ, để mai ngày xứng đáng hưởng niềm vui Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm cha nuôi Con Chúa và làm bạn của Đức Trinh nữ Maria. Vì lời thánh nhân cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con được hồn an, xác mạnh và biết làm rạng danh Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...