31/12/2016
1996

LỆ MẸ THIÊN CHÚA
(01.01.2017)

Anh chị em thân mến,

Ngày đầu năm Dương Lịch, chúng ta cử hành lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được yên ổn và cho chúng ta được sống bình an. Cùng với Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1. “Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh trở nên xứng đáng là sứ giả Tin Mừng bình an của Chúa, bằng đời sống chiêm niệm, yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người.

2. Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống theo lương tâm ngay chính và ý thức trách nhiệm của mình/ để xây dựng một thế giới hoà bình - huynh đệ.

3. Họ gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. Xin cho các gia đình đang bất thuận, bất hòa/ biết noi gương Thánh Gia, can đảm từ bỏ ý riêng và quảng đại hy sinh cho nhau, để gia đình tìm lại sự hiệp nhất và bình an.

4. Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho mỗi người chúng ta biết năng suy gẫm và sống lời Chúa, để Chúa luôn hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria hồng ân cao cả là được làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an và giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...