29/12/2017
1823

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

NGÀY CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
(01.01.2018)
Anh chị em thân mến,
Trong ngày đầu năm dương lịch, chúng ta họp nhau cử hành lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và xin Chúa giải thoát thế giới khỏi sự dữ, ban cho nhân loại được sống trong hòa bình:
  1. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn là sứ giả loan báo Tin Mừng bình an của Chúa, bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người, nhất là những người khổ đau.
  2. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ”. Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới biết vượt qua tính ích kỷ, hẹp hòi, biết tôn trọng quyền lợi của các quốc gia khác, nhất là các nước kém phát triển, để xây dựng một thế giới hòa bình, công lý và huynh đệ.
  3. Xin Chúa ghé mặt nhìn chúng con”. Xin cho các dân tộc và quốc gia đang diễn ra xung đột, chiến tranh, được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, sớm tìm được những phương thức hòa giải, để nền hòa bình được triển nở nơi mọi dân tộc.
  4. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc lành cho chúng con”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa/ và biết thương xót lẫn nhau, để chúng ta được hưởng muôn phúc lành của Chúa suốt năm mới này.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự lớn lao là làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Người, hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, để trở nên những người được Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...