14/05/2018
2182

LỄ VỌNG HIỆN XUỐNG
(19.5.2018)

Anh chị em thân mến,
Đại lễ Hiện Xuống là ngày vui của toàn thể Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu chúng ta, vì Chúa Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới tâm hồn. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
  1. “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh không ngừng hoán cải đời sống trong Chúa Thánh Thần, để trở nên nhân chứng tình thương Thiên Chúa cho mọi người.
  2. “Chúng ta đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần”. Xin cho mọi con cái Hội Thánh luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để không ngừng canh tân đời sống đức tin/ và lớn lên trong tình mến Chúa - yêu người.
  3. “Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta”. Xin cho các trẻ em của những gia đình đổ vỡ/ được Hội Thánh và những người thân nâng đỡ, để các em có thể vượt qua khủng hoảng, mà lớn lên với một nhân cách trưởng thành.
  4. Chúa nói: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và hãy uống”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần, biết tĩnh lặng lắng nghe và thực thi thánh ý Ngài, để tiến bước từng ngày trên đường nên thánh.
Lạy Chúa toàn năng, xin thương tuôn đổ Thánh Thần vào lòng chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con sống xứng là những con cái ngoan hiền của Chúa/ và thúc đẩy chúng con không ngại làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG
(20.5.2018)

Anh chị em thân mến,
Từ trong cõi chết sống lại, Đức Kitô đã trao ban Chúa Thánh Thần, để hợp nhất những ai tin vào Người trong một Hội Thánh duy nhất mà làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta nài xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trong chúng ta:
  1. Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục luôn được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để khôn ngoan, kiên vững dẫn dắt con thuyền Hội Thánh vượt qua sóng gió trần gian, tới bến bình an.
  2. “Có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần”. Xin cho các dân tộc trên thế giới biết gạt bỏ hận thù, chia rẽ, cùng nhau kiến tạo một gia đình nhân loại biết nhìn nhận nhau là anh em, để mọi người được sống trong hòa bình và yêu thương.
  3. “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến!” Xin cho những người đang buồn đau thất vọng vì lầm lỡ trong cuộc đời/ biết kiên nhẫn sửa đổi dưới sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần, để tìm lại ý nghĩa cho đời mình.
  4. Thánh Faustina nói: “Trung thành với gợi hứng của Thánh Thần/ là con đường ngắn nhất để nên thánh”. Xin cho mỗi người chúng ta biết quý trọng sự thinh lặng nội tâm, để nghe được tiếng Chúa Thánh Thần chỉ bảo/ và vâng nghe Ngài mà tiến tới đỉnh trọn lành.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban Thánh Thần mà hướng dẫn Hội Thánh. Xin dạy chúng con luôn biết yêu mến và mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để Ngài đến thánh hóa cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...