18/11/2017
2411
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(24.11.2017)
Anh chị em thân mến,
Các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo, được trung thành với đức tin mà các ngài đã để lại:

1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam được tình yêu Đức Kitô thúc bách, nên chứng sáng ngời cho tình yêu Thiên Chúa, bằng đời sống thánh thiện và nhiệt thành phục vụ mọi người.
2. “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng lối sống công bình, bác ái phù hợp với Tin Mừng.
3. Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo Việt Nam biết làm chủ bản thân, sống đời cầu nguyện và xả thân phục vụ mọi người, để cuộc đời luôn được định hướng theo ánh sáng đức tin.
4. “Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta/ biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền mãi nơi các thế hệ mai sau.
Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống làm chứng đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...