21/05/2018
1300

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA BA NGÔI

(27.5.2018)
Anh chị em thân mến,
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là nguồn mạch và ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm khác. Chúng ta cùng tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và dâng lời nguyện xin:
  1. Chúa truyền: “Các con hãy làm phép rửa nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh/ luôn ý thức và nhiệt thành thực thi sứ mạng làm cho mọi người trở nên con cái Thiên Chúa.
  2. “Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác”. Xin cho các Kitô hữu luôn đặt Chúa làm chủ mọi suy nghĩ, nói năng và hành động của mình, để họ có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình.
  3. “Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên ‘Abba!’ lạy Cha”. Xin cho anh chị em tân tòng luôn ý thức hồng ân cao cả là được làm con Thiên Chúa, để sống xứng đáng với ân huệ Chúa đã thương ban.
  4. “Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta/ luôn biết sống tha thứ, hiệp nhất và yêu thương, để trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu Chúa, để được Chúa giữ gìn giữa cuộc đời gian nan/ và hướng dẫn chúng con nhiệt thành đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...