05/03/2018
1584

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

(11.3.2018)
Anh chị em thân mến,
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Lời Kinh Thánh này tóm lược toàn thể lịch sử cứu độ. Chúng ta chúc tụng Chúa và tha thiết nguyện xin:
  1. “Anh em được cứu rỗi nhờ đức tin”. Xin cho các Kitô hữu được đầy tràn ơn Chúa khi tham dự những ngày tĩnh tâm Mùa Chay, để làm vững mạnh đời sống đức tin, mà nhiệt thành làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu.
  2. “Chúng ta đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô”. Xin cho những người đang tham gia vào lãnh vực nghiên cứu khoa học/ biết nhắm đến mục tiêu phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại.
  3. “Thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa tích cực dấn thân phục vụ những anh chị em khổ đau, để sự hiện diện yêu thương của Chúa được tỏa sáng giữa cộng đồng nhân loại. 
  4. “Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế gian để thế gian được cứu độ”. Xin cho tất cả chúng ta biết canh tân đời sống theo ánh sáng Tin Mừng, mà xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn cầu nguyện và sống đức tin, để cùng nhau đạt tới Nước Trời.    
Lạy Chúa, nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết; Xin cho chúng con tin tưởng trung thành bước theo Con Chúa mà đạt tới vinh quang đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...