26/02/2018
1931

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

(04.3.2018)
Anh chị em thân mến,
Nhờ Mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta tinh sạch, tạo cho chúng ta một trái tim mới, để đưa chúng ta vào sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
  1. Chúa nói: “Ta tỏ lòng nhân lành ngàn đời với những ai kính mến Ta”. Xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm Mùa Chay/ biết gia tăng cầu nguyện và hy sinh, để có thể dẫn dân Chúa tiến sâu vào thánh ý và lòng nhân lành ngàn đời của Thiên Chúa.
  2. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt hãy giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết/ phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn/ biết phân định thiêng liêng.
  3. “Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can”.  Xin cho các Kitô hữu đang xa lìa Chúa/ được Chúa Thánh Thần dẫn về với tình thương và lề luật Chúa, để tâm hồn bình an mà góp phần làm nên vẻ đẹp của Hội Thánh.
  4. Chúa nói: “Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tôn trọng nơi thánh, biết tham dự thánh lễ cách đạo đức, để nhờ ơn Chúa, chúng ta tiến đến một đức tin sống động và lòng mến Chúa sâu xa.
Lạy Chúa, nhờ ân sủng của mầu nhiệm Vượt Qua của Con Chúa, xin cho chúng con luôn biết thưa “xin vâng” với lề luật và thánh ý Chúa, để chúng con được Chúa dẫn đến sự thánh thiện và vinh quang đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...