02/04/2018
1802

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(08.4.2018)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Kitô phục sinh và kính tôn Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa đã thương xót cứu độ chúng ta/ và xin tuôn đổ lòng thương xót Ngài trên nhân loại đang chịu nhiều khổ đau và nô lệ sự dữ:
  1. Chúa nói: “Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha”. Xin cho các linh mục cảm nếm sâu xa lòng thương xót Chúa dành cho mình, để giúp mọi người nhận biết tình thương vô biên của Chúa qua Bí tích Hòa Giải và qua đời sống hằng ngày.
  2. Chúa Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc, thì Tôi cũng làm việc”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các nhà kinh tế thế giới được can đảm chống lại mô hình kinh tế có tính loại trừ/ và biết mở ra những lối đi mới.
  3. Chúa nói: “Bình an cho các con”. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin/ cảm nhận được sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Phục Sinh/ và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.  
  4. “Tất cả cộng đoàn Kitô hữu đều đồng tâm nhất trí”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ biết thắng vượt chia rẽ để xây dựng tình hiệp nhất/ và trở nên gương mẫu đức tin, đức ái cho nhau.
Lạy Chúa, nhờ Con Chúa chịu chết và sống lại, Chúa đã tuôn đổ trên chúng con lòng thương xót hải hà để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con vững tin nơi Con Chúa, biết lấy đời sống yêu thương mà giới thiệu Chúa cho nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...