04/12/2017
1751

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
(10.12.2017)

Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy giả đến để mời gọi con người hoán cải, chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Chúng ta hãy mở lòng nhận lãnh sứ điệp của thánh nhân/ và dọn tâm hồn xứng hợp đón Con Chúa ngự đến:
  1. Chúa chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử”. Xin cho các linh mục luôn đồng hành sát sao với đoàn chiên; dịu hiền, khôn ngoan sửa sai lầm lỗi của họ; nhiệt thành nuôi dưỡng họ bằng Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh.
  2. Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Xin cho các tu sĩ nam nữ trở nên sứ giả dọn đường cho Chúa đến với các tâm hồn, bằng việc hân hoan thực thi ba lời khuyên Phúc Âm, sống khiêm nhường, hiền hòa với mọi người.
  3. Chúa ban ơn gấp hai lần tội lỗi”. Xin cho những người đang sống trong lầm lạc, tội lỗi/ biết tin tưởng vào tình thương của Chúa, để trở về hòa giải với Chúa và Hội Thánh trong Mùa Vọng này.
  4. Anh em phải sống thánh thiện và đạo đức”. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta/ biết hóa giải mọi chia rẽ, bất hòa bằng sự tha thứ và bao dung, để gia đình trở nên tổ ấm yêu thương cho Chúa hiện diện và tỏa sáng niềm vui cứu độ.  
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ tội lỗi, quyết sống thánh thiện, để xứng đáng đón Con Chúa đến với chúng con hôm nay và vào ngày sau hết. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...