06/03/2017
1976

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

(12.3.2017)

Anh chị em thân mến,

Việc Chúa biến hình báo trước vinh quang phục sinh, nhằm củng cố niềm tin của các môn đệ và cả chúng ta, để vững bước trên đường Thập giá mà tiến tới vinh quang. Với niềm cậy trông nơi Chúa, chúng ta cùng nguyện xin:

1. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Xin cho các linh mục luôn xác tín vào ơn phục sinh, để sống đời phục vụ trong thanh thoát và quảng đại, hầu thuyết phục được nhiều người tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại.

2. “Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao và biến hình trước mặt các ông”. Xin cho các tu sĩ chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên Phúc Âm, để đời sống họ ngày càng chiếu sáng hình ảnh Đức Kitô.

3. Chúa nói: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Xin cho những anh chị em đang xa lìa Chúa/ được can đảm trở về với Ngài, mà tìm lại được hy vọng và niềm vui cứu độ.

4. “Này mắt Chúa trông nhìn kẻ kính sợ Người”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta ra sức tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc lành, để mỗi ngày một vững bước hơn trên đường nên thánh. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã tỏ vinh quang Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn tin tưởng bước theo Con Chúa trên đường Thập giá, để mai ngày được cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.    


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...