13/11/2017
2215
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
(19.11.2017) [1]
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc đời tại thế, Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta những kho báu khác nhau. Chúng ta sẽ được ân thưởng tùy theo cách sử dụng những gì Chúa trao. Tin tưởng vào lòng quảng đại của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh là những quản gia trung tín của Chúa, biết khôn ngoan và quảng đại phân phát kho tàng thiêng liêng cho dân Chúa.
2. “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa/ biết dùng đời sống mình mà phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, để xứng đáng hưởng niềm vui Nước Trời.
3. Hướng về Ngày Nhà Giáo 20.11. Xin cho quê hương Việt Nam có nhiều thầy cô vừa giỏi chuyên môn vừa giàu nhân đức, để hướng dẫn thế hệ trẻ trở thành những công dân có tài, có đức, biết quên mình sống cho tha nhân.
4. “Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành và tình yêu phục vụ tha nhân hết mình.
Lạy Chúa, Chúa là phần thưởng muôn đời cho những ai cậy trông vào Chúa. Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh thần linh, để chúng con nhận biết Chúa cao quý hơn hết mọi sự/ và trung thành tìm Chúa như gia nghiệp duy nhất của cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin

[1] Nơi nào cử hành Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lấy LNC ở phần Các Thánh.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...