16/01/2017
1787

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
(22.01.2017)

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là ánh sáng vĩnh cửu đã đến xóa tan bóng đêm tội lỗi, để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn sáng cứu độ. Chúng ta khẩn xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành bước đi trong ánh sáng của Ngài:

1. Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng”. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh không ngừng canh tân đời sống theo tinh thần Tin Mừng, để nên ánh sáng soi dẫn nhiều người đến với Chúa.

2. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi”. Xin cho các giáo viên Công giáo/ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, để không chỉ là thầy dạy, mà còn là những nhà giáo dục tài ba và đức độ cho các học sinh của mình.

3. Anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần”. Xin cho những người đang sống trong sai lầm, tội lỗi/ được ánh sáng Chúa Kitô soi sáng, biết sám hối và trở về với Chúa là cội nguồn hạnh phúc đích thực.

4. Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn ý thức loại trừ sự chia rẽ, để xây dựng sự hiệp nhất trong mỗi gia đình và cộng đoàn, bằng đời sống khiêm tốn, yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Kitô là ánh sáng vĩnh cửu đến chiếu soi trần gian. Xin cho chúng con không ngừng hoán cải đời sống, trung thành bước đi trong ánh sáng của Người, mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...