11/09/2017
2039
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
(17.9.2017)
Anh chị em thân mến,
Đời sống gia đình và xã hội luôn có những khác biệt, hiểu lầm và xúc phạm lớn nhỏ. Tha thứ là điều kiện tối cần để xây dựng bình an. Với thái độ sẵn sàng thực thi bài học tha thứ Chúa dạy, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa là Đấng thương xót và nhân ái”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa ý thức thân phận tội lỗi của mình, để nhận ra mình cần được thương xót và chữa lành, mà tin tưởng tìm đến Chúa qua Bí tích Hòa Giải.
2. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao”. Xin cho những người sống đời thánh hiến trung thành sống trọn giao ước với Chúa, nỗ lực vươn tới đỉnh trọn lành, để nên hiện thân sống động của Thiên Chúa tình thương.
3. Nhiều gia đình ngày nay tan vỡ vì không biết lắng nghe và tha thứ. Xin cho các bậc vợ chồng luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, biết lắng nghe và quảng đại tha thứ cho nhau, để gia đình được ấm áp yêu thương.
4. “Phải tha thứ bảy mươi lần bảy”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết giải quyết các mối bất hòa bằng lòng bao dung, khiêm tốn và bác ái như Chúa dạy, để xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn chan chứa niềm vui.
Lạy Chúa, Chúa phủ lấp tội lỗi chúng con bằng tình thương vô biên của Chúa. Xin cho chúng con khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, cũng biết sống bao dung, để xứng đáng nên khí cụ mang bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...