02/09/2015
1718
HÂN HOAN ĐÓN NHẬN BẢN “HƯỚNG DẪN ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC”.

Kính thưa quý Cha rất thân mến.
Bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” tu chỉnh 2015 của Giáo Phận Xuân Lộc chúng ta đã hoàn tất sau nhiều ngày tháng chúng ta cùng suy tư, cầu nguyện, trao đổi và sửa chữa, dựa vào các văn kiện của Tòa Thánh, cho phù hợp với hoàn cảnh mới của thời đại. Vào dịp lễ kính Thánh Đaminh, ngày 08 tháng 8 vừa qua, bản Hướng dẫn này đã được chính thức công bố và trao tận tay quí Cha có mặt và gửi đến quí Cha vắng mặt.

Đây là món quà rất quí giá Chúa ban để trợ giúp chúng ta canh tân đời sống và sứ vụ mục tử của chúng ta, nhờ đó đoàn chiên Chúa trong Giáo phận cũng được canh tân và tìm được hạnh phúc trong nỗ lực sống theo Tin Mừng của Chúa. Vì vậy, tôi muốn có thêm đôi suy nghĩ và hôm nay xin chia sẻ với quí Cha là những người anh em trong ơn gọi và sứ vụ linh mục.

 
  1. KHO TÀNG GIÁO LÝ
Nội dung của bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” được sắp xếp và trình bày qua 5 chương. Chương I: Căn tính Linh mục ; Chương II : Đời sống Linh mục ; Chương III : Sứ mạng Linh mục ; Chương IV : Nội quy Linh mục đoàn Giáo phận ; Chương V : Các quy định về mục vụ bí tích.

Qua những điều được trình bày trong các chương sách trên đây, quí Cha sẽ tìm thấy những suy tư thần học, mục vụ và tu đức rất phong phú, sâu sắc và hợp thời. Những suy tư này có hai đặc tính. Một là dựa trên nền tảng Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt các văn kiện mới nhất của Tòa Thánh về đời sống và sứ vụ Linh mục ; hai là áp dụng thích hợp vào những hoàn cảnh cụ thể của đời sống và sứ vụ của Linh mục hôm nay.

Điều quan trọng cần được lưu ý là hai đặc tính trên đây hòa trộn vào nhau. Do đó, những trình bày về nguyên lý không có tính cách trừu tượng nhàm chán, trong khi những chỉ dẫn cụ thể lại không thiếu chiều sâu của tinh thần.

Trong bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” này chúng ta sẽ tìm được những hướng dẫn cụ thể cho công tác mục vụ của Linh mục trong Giáo phận Xuân Lộc và nhất là còn tìm được một bản tổng hợp trung thành các giáo huấn của Giáo Hội để nuôi dưỡng tinh thần và khơi lên trong tâm hồn lòng hăng say, hạnh phúc trong cuộc sống và sứ vụ Linh mục của chúng ta. Vì vậy, tôi ao ước thấy quí Cha đón nhận bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục”, mới được công bố và trao tận tay quí Cha, với lòng trân trọng và sử dụng như cẩm nang cho cuộc sống và sứ vụ Linh mục của mình.

 
  1. HOA TRÁI CỦA SỰ HIỆP NHẤT
Một điều tôi cũng muốn nhắc đến cách đặc biệt là tinh thần hiệp nhất của Linh mục đoàn Giáo phận trong việc hình thành bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” này.

Tôi xin ghi lại đây những điều tôi đã viết trong thư công bố bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” :
“Anh em linh mục chúng ta vẫn cố gắng họa lại trong đời sống mình lối sống và việc làm của Đức Kitô, như Kinh Thánh mô tả, Huấn quyền trình bày và các Giám mục hướng dẫn. Nỗ lực này đã dần thành nếp sống thống nhất theo một tài liệu chung là bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục Giáo phận Xuân Lộc” đã được công bố năm 1997. Sau hơn 10 năm áp dụng, Bản văn này đã được tu chính lần thứ nhất vào năm 2014, nhân dịp chuẩn bị mừng Kim Khánh Giáo phận, dưới ánh sáng chủ đề “Canh tân đời sống đức tin” nơi mọi thành phần Dân Chúa và vì trong thời gian qua, Tòa Thánh ban hành những văn kiện mới liên hệ đến Linh mục, Hội đồng Linh mục Giáo phận đã để nghị tu chỉnh lần thứ hai bản Hướng dẫn này. Vì thế, Ban Tu chính được thành lập để xúc tiến công việc.

Sau những nỗ lực làm việc, Ban Tu chính đã trình bày bản đúc kết cho Hội đồng Linh mục, Hội đồng Linh mục đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến vào bản văn, trong hai khóa họp Mùa Thu 2014 và Mùa Xuân 2015, để làm nên Bản đề nghị. Bản đề nghị đã được gửi tới các Cha và phân chia từng phần cho mỗi giáo hạt trao đổi hội thảo trong dịp tĩnh tâm tháng 3 năm 2015. Sau đó, Ban Tu chính đón nhận những góp ý lần nữa vủa nhiều Cha cũng như của từng Giáo hạt và làm nên Bản Tổng kết Tu Chính. Cuối cùng, Bản Tổng kết tu Chính này đã được licnh mục đoàn học hỏi và góp ý trong ngày thường huấn 11 tháng 6 năm 2015”.

Như vậy, bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” đích thực là hoa trái của sự đóng góp của Linh mục đoàn Giáo phận, nói lên tính hiệp nhất của anh em Linh mục chúng ta. Bản Hướng dẫn này không phải là công việc hoàn toàn mới, nhưng là bản tu chính của bản Hướng dẫn 1997 và 2008. Do đó, tình hiệp nhất thể hiện qua bản Hướng dẫn 2015 này không giới hạn giữa anh em Linh mục hiện nay, mà bao gồm các thế hệ Linh mục trước đây, ít là từ năm 1997. Tình  hiệp nhất như một sòng sông cứ chảy triền miên, tưới mát anh em Linh mục, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Do đó, chúng ta cần nuôi dưỡng tinh thần hiệp nhất bền chặt để truyền đạt cho các thế hệ Linh mục mai sau và đối với chúng ta hôm nay, nó trở thành lực đẩy cho những nỗ lực mục vụ Hậu Kim Khánh.

Sự Hiệp nhất được xây đắp trên tình yêu, Chính tình yêu là chất keo sơn nối kết anh em Linh mục trong cuộc sống cũng như trong công tác tông đồ. Mà là con người thì có thể có những giới hạn, bất toàn, thiếu sót, kể cả tội lỗi. Vì vậy, trong hoàn cảnh là con người, sự Hiệp nhất trong tình thương yêu đòi phải biết chấp nhận, kiên nhẫn chịu đựng, giúp đỡ và khích lệ nhau trong các bất toàn và sai lỗi ; đàng khác, sự hiệp nhất trong tình yêu cũng đòi mỗi người phải biết khiêm nhượng nhìn nhận các lỗi lầm, yếu đuối của mình và đón nhận sự trợ giúp của anh em để canh tân và thăng tiến ơn gọi và sứ vụ.

 
  1. “CHỮ VIẾT THÌ GIẾT CHẾT, CON THẦN KHÍ MỚI BAN SỰ SỐNG”
Chúng ta có thể hãnh diện về bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” tu chính năm 2015 mới được hoàn thành và công bố. Đây thực là một văn kiện phong phú, sâu sắc và hợp thời về đời sống và sứ vụ Linh mục, Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lấy lời Thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Côrintô để răn mình : “Chữ vết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2Cor 3,6) để tránh nguy cơ của những tâm hồn chật hẹp, câu nệ vào chữ viết, mà để trụt mất cái hồn tàng ẩn đàng sau chữ viết.

Cái hồn của tất cả bản Hướng dẫn này là lòng say mến Chúa Giêsu đến độ, “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi,  so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” (Pl 3, 7-9). Đây là tình yêu trọn vẹn, “hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn” (Mt 22,37). Với lòng say mến Chúa Giêsu như thế, không những chúng ta sẽ có khả năng loại trừ khỏi lòng mình mọi quyến rũ, thú vui, khuynh hướng hưởng thụ và chạy theo thói đời, mà còn trở thành những linh mục hăng say, nhiệt thành vì Chúa, vì Nước Trời. Tất cả chỉ vì chúa Kitô và cho Chúa Kitô : “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cor 5, 14) ; “Tất cả vì Chúa và vì Tin Mừng của Ngài” (1Cor 9,23) ; “Khi ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết điều gì khác, ngoài Chúa Giêsu Kitô và là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh” (1Cor 2,2) ; “Trong khi người Do thái đòi xem những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.” (1Cor 1,22).

Tâm tình này, áp dụng vào đời sống Linh mục, tôi đã viết trong Thư công bố bản Hướng dẫn như sau : “Là sự hiện diện sống độngc ủa Đức Kitô, linh mục mỗi ngày phải nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô trong đời sống và trong tác vụ tiên tri, tư tế và vương đế như Đức Kitô đã sống,  đã dạy và đã làm.”
Ước chi bản “Hướng Dẫn Đời Sống và Sứ Vụ Linh Mục” này sẽ phà vào tâm hồn anh em Linh mục chúng ta một luồng gió mới và khơi lên trong Linh mục đoàn Giáo phận những vị Linh mục nhiệt thành, sống chết cho Chúa để làm cho sức sống của Chúa Kitô chảy tràn lan trên mảnh đất Giáo phận Xuân Lộc chúng ta.
Xin tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể tưới mát tâm hồn mỗi anh em Linh mục để tất cả Linh mục đoàn Giáo phận sẽ nói như Thánh Phaolô : “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” (Pl 3,9). Xin Mẹ Maria đồng hành và che chở quí Cha trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ Linh mục của Quí Cha.
Với lòng quý mến, xin kính chào quí Cha.
+ Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...