Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Linh mục Dòng

CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC TÍNH ĐẾN NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2013

STT Tên Thánh, Tên họ Tên Dòng Hiện nay Giáo xứ Giáo hạt Sinh năm Chịu chức
01 Đaminh Nguyễn Ngọc An OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hô Nai 1954 01/11/1995
02 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 01/07/2006
03 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 28/06/2011
04 Phêrô Vũ Đình SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1953 30/11/1998
05 Antôn Trần Văn Bài TH.BA Tu Hội Bác Ai Phú Dòng Túc Trưng 1948 15/06/1975
06 Đaminh Trần Quốc Bảo SDD Cđ. Nhà Chúa Thái Xuân Xuân Lộc   19/06/2012
07 Giuse Trần Thanh Bình SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1973 16/06/2006
08 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1953 09/02/2004
09 M. Phaolô Tịnh Nguyễn Đức Chánh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1961 02/08/2005
10 Vinc.Paul M. Nguyễn Minh Châu CMC Phó xứ Phú Lý Phú Thịnh 1957 03/04/2008
11 Phaolô Bường Nguyễn Văn Châu OSB Đan Viện Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13/10/2005
13 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1940 13/03/1976
14 Raphaen Nguyễn Văn Chúc OP Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1945 08/08/1972
15 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1949 08/04/1978
16  Giuse Đinh Đồng Chuyển SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành   23/08/2013
17 Gioan Phạm Đình Chương SDD Chánh Xứ Xuân Kitô Xuân Lộc 1961 16/02/2004
18 Giacôbê Hoàng Gia Công CSC Cđ.Thánh Tâm Huế Lộc Hòa An Bình 1945 13/03/1998
19 Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1977 01/06/2013
20 Đaminh Nguyễn Hữu Cường OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 21/02/2004
21 Phaolô Nguyễn Phi Cường OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04/08/2009
22 Giuse Phạm Văn Diệm CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1979 01/06/2013
23 Giuse Trần Ngọc Diệm CM Chánh xứ Nagoa Túc Trưng    
24 Vinhsơn Liêm Lê Ngọc Doanh OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành   28/06/2011
25 M. Martin Nguyễn Tiến Dũng OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành  1963 09/02/2004
26 Đaminh Trần Văn Dũng OH Dòng Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai   10/12/2008
27 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương OSB Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1976 28/06/2011
28 Tôma Trần Văn Đại SDD Chánh Xứ Long Thuận Xuân Lộc 1950 01/10/1988
29 Phanxicô X. Nguyễn Đức Đạt OP Cđ. Đaminh Đền Martin  Hố Nai  1949 14/05/1975
30 Giuse Nguyễn Văn Đạt OP Chánh xứ Tân Hiệp Long Thành 1963 30/06/2007
31 Đaminh Phạm Ngọc Điển OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1948 30/09/1988
32 Giuse Mai Văn Điệp OP Giáo xứ Thánh Tâm Hố Nai 1979 06/08/2013
33 M. Irênê Nguyễn Văn Điều OCist Đv. Xitô Phước Lý VĨnh Phước Phước Lý 1962 28/06/2011
34 Phaolô Khoan Trần Công Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1970 11/11/2009
35 Christophe Nguyễn Hữu Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1935 05/06/1965
36 Phêrô Nguyễn Văn Hải FNDP Vĩnh Phước Phước Lý 1979 13/12/2009
37 Giacôbê Vũ Thế Hanh OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 30/06/2007
38 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR Phó Xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1973 17/12/2004
39 Phanxicô X. Lương Đức Hảo CMC Giáo xứ Phú Lý Phú Thịnh 1969 30/05/2013
40 Giuse Đinh Tuấn Hậu OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai  1960 06/10/2003
41 Giuse Nguyễn Hiển SDD Cđ. Nhà Chúa Long Thuận Xuân Lộc 1959 16/02/2004
42 Phêrô Nguyễn Quang Hiến OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1919 04/6/1948
43 Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD Phụ Tá Xuân Đông Xuân Lộc 1961 08/9/2008
44 Đaminh Trần Thái Hiệp PSS Giáo Xứ Xuân Khánh Xuân Lộc 1937 08/06/1963
45 Bonoventura Phạm Văn Hiệp CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1959 30/05/2013
46 Gioakim Vũ Minh Hoàng OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1970 04/08/2009
47 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng CMC Chánh xứ Phú Lý Phú Thịnh 1960 08/09/2008
48 Giuse Trần Văn Hội CSsR Chánh Xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1948 09/06/1990
49 Antôn Nguyễn Chân Hồng OH Cđ. Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai   10/12/2008
50 Phêrô Quý Lê Văn Hồng OSB Cđ. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13/10/2005
51 M. Pacôme Trần Văn Hồng OCist Đv. Xitô AN Phước Long Đức Long Thành 1977 30/05/2013
52 Gioan Bt. Hoàng Thanh Huê CSsR Cđ. Cháu Cứu Thế Phú Dòng Túc Trưng 1939 16/10/1968
53 Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP Chánh xứ Thánh Tâm Hố Nai 1972 30/06/2007
54 M. Phaolô Phạm Văn Hùng OCist Cđ. Xitô Phước Lý Phước Lý 1963 09/02/2004
55 Phêrô Nguyễn Văn Hướng OP Chánh xứ Phước Bình Long Thành 1968 25/01/2005
56 Phêrô Nguyễn Văn Hữu SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1957 15/6/2000
57 Đaminh Lưu Vũ Duy Khang OP Phó xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1974 04/08/2009
58 Đaminh Vũ Kim Khanh SDD Chánh xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1954 11/02/1993
59 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1968 13/10/2005
60 Giuse Nguyễn Văn Khiêm SSS Cđ. Hải Dương Hải Dương Hố Nai   10/01/2011
61 Micae Huy Mỹ Lê Văn Khơi OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1953 13/10/2005
62 Giuse Nguyễn Thanh Kính OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai   04/08/2012
63 Phêrô Phạm Hữu Lai SJ Cđ.Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1937 01/09/1991
64 Antôn M.C Nguyễn Ngọc Lâm CMC Chánh xứ Giang Điền Phú Thịnh 1948 25/05/2001
65 Giuse Phạm Duy Lân CM Cđ.Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1973 13/06/2005
66 Inhaxiô M. Vũ Văn CMC Cđ. Đồng Công Thiên Bình Long Thành 1960 08/09/2008
67 Simon Hòa Trương Hữu Lễ OSB Cđ.Biển Đức Thiên Bình   Long Thành 1969 13/10/2005
68 Giuse Vũ Đình Liêm SDB Cđ.Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 08/12/1994
69 Théo. Đỗ Hữu Liêm FSF Chánh xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1937 03/10/1976
70 Đaminh Lê Thanh Liêm OP Cđ. Đaminh Đền Martin  Hố Nai  1949 14/05/1975
71 Vinhson Hoàng Công Long OP Phó xứ Tân Hiệp Long Thành 1971 04/08/2009
72 Giuse Nguyễn Kim Long CM Chánh xứ Đức Thắng Túc Trưng   1972 21/10/2005
73 Martinô Nguyễn Đại Lộc SDB Cđ.Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 20/05/2009
74 Giuse Nguyễn Văn Lộc SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh  1959 15/06/2000
75 Đaminh Nguyễn Thành Lượng OP Cđ. Đaminh   Đền Martin Hố Nai  1972 11/06/2010
76 Micae Vũ Đình Mai FSF Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1961 30/05/2013
77 Phêrô Trần Văn Minh CM Cđ.Vinh Sơn   Túc Trưng  Túc Trưng  1966 16/02/2004
78 M. Gioan Bosco Nguyễn Xuân Minh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1976 23/10/2012
79 Phaolô Nguyễn Việt Nam OP Cđ. Đaminh   Đền Martin   Hố Nai   1959 20/12/1998
80 M. Gioan Vianney Trần Công Nghiệp OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1958 09/06/1994
81 Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn SDD Phụ Tá Hồng Ân Xuân Lộc 1962 11/11/2006
82 M. Phêrô Khanh Nguyễn Nhật OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý    1971 02/08/2005
83 Giuse Đỗ Thôn Nhu SSS Chánh xứ Hải Dương Hố Nai  1959 27/09/2001
84 Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán FSF Cộng Đoàn Túc Trưng Túc Trưng  1969 11/06/2010
85 Philipphê Neri M. Nguyễn Đình Phát CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1966 15/09/2009
86 Phêrô Trần Văn Phi SDD Phụ Tá Thánh Gia Xuân Lộc 1955 16/02/2004
87 Luca Phạm Thanh Phong CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng  1970 16/02/2004
88 Micae Nguyễn Thế Phong CSC Cđ.Thánh Tâm Huế  Lộc Hòa  An Bình 1971 30/10/2003
89 M. Théo Nguyễn Hoàng Phóng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1973  16/02/2006
90 Đaminh Nguyễn Đức Phú OP Cđ. Đaminh    Đền Martin Hố Nai 1973 30/06/2007
91 Gioan Bt. Lưu Quốc Phương OP Cđ. Đaminh    Đền Martin  Hố Nai  1968 11/06/2009
92 M. Giuse An Chu Văn Phương Ocist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1975 28/06/2011
93 Anrê D. Lạc Nguyễn Đức Quang OSB Đv. Biển Đức   Thiên Bình Long Thành 1966 01/03/2003
94 Stanislas Nguyễn Kim Quang SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia   Xuân Lộc 1955 11/11/2009
95 Tôma Aquinô Đỗ Nguyễn Minh Quân OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hố Nai 1977  11/08/2011
96 Phêrô Phạm Thanh Quốc CRsR DCCT Đức Mẹ HCG Sài Gòn   03/09/1960
97 Giuse Đặng Văn Quy SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai    03/05/1953
98 Laurenso Trần Nam Sách CM Cđ.Vinh Sơn  Túc Trưng Túc Trưng 1975 18/10/2011
99 Giuse Đặng Trí San OP Cđ. Đaminh  Hiền Đức Long Thành  1952 01/04/1993
100 Giuse Phạm Sĩ Sản SDB Chánh xứ  Đức Huy Gia Kiệm 1953 30/05/1994
101 Giuse Phạm Quang Sáng OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hố Nai   1953  21/12/1991
100 Louis M. Monfort Trương Sinh OSB Đv. Biển Đức    Thiên Bình  Long Thành  1939  25/01/2000
101 Vinhsơn Bùi Đức Sinh OP Cđ. Đaminh  Đền Martin  Hố Nai  1926 03/05/1953
102 Đaminh Vũ Đình  Thái PSS Chánh xứ Hiền Đức   Long Thành  1950 07/02/1996
103 M. Phanxicô S. Trần Minh  Thái OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1956 25/07/1995
104 Antôn Đinh Quang Thái SDB Chánh xứ Tân Cang Long Thành 1972 27/06/2005
105 Đaminh Nguyễn Văn Thái OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hố Nai  1944 08/08/1972
 106 Anrê Phạm Duy Thân OP Cđ. Đaminh Đền Martin HỐ Nai 1968 08/08/2005
107 M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1970 09/02/2004
108 Phaolô Nguyễn Quang Thanh CM Cđ. Vinh Sơn  Túc Trưng Túc Trưng  1972 21/10/2005
109 Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh OP Cđ. Đaminh  Đền Martin  Hố Nai   1971 15/07/2006
110 Laurenxô NguyễnTrường Thăng SDD Chánh xứ Thánh Gia    Xuân Lộc  1940 29/04/1970
111 Phêrô Nguyễn Minh Thắng OH Cđ. Gioan TC Thanh Sơn Gia Kiệm 1961 10/12/2008
112 M. Bossilkov Chu Văn Thắng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1976 23/10/2012
 113 M. Marcô Chu Trọng Thảo OCist Đv. Xitô Phước Lý  Vĩnh Phước Phước Lý  1976 23/10/2012
114 Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh SDD Cđ. Nhà Chúa Hồng Ân Xuân Lộc  1957 13/10/2005
115 Đaminh Hoàng Bình  Thuận OP Cđ. Đaminh  Đền Martin  Hố Nai  1914 19/06/1943
 116 Gioan Bt. Nguyễn Văn Thuận SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1961 11/11/2006
117 Đamnh Đinh Viết Tiên OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hòa Thanh 1948 03/08/1974
118 M. Gioan Đạt Đào Văn Tiến OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 02/08/2005
119 Anphongsô Trần Lý Tịnh SDD Quản Nhiệm Xuân Đông Xuân Lộc  1950 13/10/2005
120 Phanxico Trung Bùi Văn Tịnh OSB Đv. Biển Đức   Thiên Bình Long Thành 1960 08/08/2007
121 Antôn Trần Bảo Toàn OP Phó xứ Thánh Tâm Hố Nai   1972 08/08/2005
122 M. Gioan Thánh Gia Thân Văn Triệu OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành  1974 29/10/2008
123 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh OCist Đv. XItô An Phước Long Đức Long Thành 1976 30/05/2013
124 Philipphê Minh Vũ Ngọc  Tuy OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1958 11/02/1993
125 Saviô Trần Ngọc Tuyên OH Cđ. Gioan TC  Thánh Tâm   Hố Nai   1940 23/04/1987
126 Giuse Khang Nguyễn Sỹ Tuyên OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 11/11/2009
127 Martinô Nguyễn Thanh Tuyền OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1970 04/08/2009
128 M. Piô X Nguyễn Văn OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
129 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
130 Antôn - Quỳnh Đinh Bạt Tựu OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành   28/06/2011
131 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1933 22/08/1968
132 Giuse Trần Phú Vinh SSS Cđ. Hải Dương Hải Dương Hố Nai 1960 18/10/2003
133 Giuse Phạm Hưng Vĩnh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04/08/2009
134 Gioakim Nguyễn Hoàng SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1975 01/10/2011

 

Lời chủ chăn

Thống kê

09437322
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Từ ngày 27.05.2012
6072
11102
26218
9336786
336980
359162
9437322

Your IP: 54.82.117.121
Server Time: 13:31:22 30-09-2014

TÀI LIỆU NĂM 2014