Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Linh mục Dòng

CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC TÍNH ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2014

STT Tên Thánh, Tên họ Tên Dòng Hiện nay Giáo xứ Giáo hạt Sinh năm Chịu chức
01 Đaminh Nguyễn Ngọc An OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1954 01/11/1995
02 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 01/07/2006
03 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 28/06/2011
04 Phêrô Vũ Đình SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1953 30/11/1998
05 Phêrô Hà Văn Báu CM Cđ.Vinhsơn TúcTrưng Túc Trưng 1944 15/12/1973
06 M.Placiđô Vũ Quốc Bảo OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974  08/02/2005
07 Giuse Trần Thanh Bình SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1973 16/06/2006
08 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1953 09/02/2004
09 M. Phaolô Tịnh Nguyễn Đức Chánh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1961 02/08/2005
10 Vinc.Paul M. Nguyễn Minh Châu CMC Phó xứ Phú Lý Phú Thịnh 1957 03/04/2008
11 Phaolô Bường Nguyễn Văn Châu OSB Đan Viện Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13/10/2005
12 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1940 13/03/1976
13 Raphaen Nguyễn Văn Chúc OP Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1945 08/08/1972
14 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1949 08/04/1978
15  Giuse Đinh Đồng Chuyển SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1974  23/08/2013
16 Gioan Phạm Đình Chương SDD Chánh Xứ Xuân Kitô Xuân Lộc 1961 16/02/2004
17 Giacôbê Hoàng Gia Công CSC Cđ.Thánh Tâm Huế Lộc Hòa An Bình 1945 13/03/1998
18 Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1977 01/06/2013
19 Phaolô Nguyễn Phi Cường OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04/08/2009
20 Giuse Phạm Văn Diệm CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1979 01/06/2013
21 Giuse Trần Ngọc Diệm CM Chánh xứ Nagoa Túc Trưng 1974  10/12/2005 
22 Vinhsơn Liêm Lê Ngọc Doanh OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1968  28/06/2011
23 M. Martin Nguyễn Tiến Dũng OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành  1963 09/02/2004
24 Đaminh Trần Văn Dũng OH Dòng Gioan TC Thanh Sơn Gia Kiệm 1964  10/12/2008
25 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương OSB Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1976 28/06/2011
26  Gioan Bt. Võ Khắc  Duy OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1978 08/04/2012
27 Tôma Trần Văn Đại SDD Chánh Xứ Long Thuận Xuân Lộc 1950 01/10/1988
28 Phanxicô X. Nguyễn Đức Đạt OP Cđ. Đaminh Đền Martin  Hố Nai  1949 14/05/1975
29 Giuse Nguyễn Văn Đạt OP Chánh xứ Tân Hiệp Long Thành 1963 30/06/2007
30 Đaminh Phạm Ngọc Điển OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1948 30/09/1988
31 Giuse Mai Văn Điệp OP Phụ tá Thánh Tâm Hố Nai 1979 06/08/2013
32 M. Irênê Nguyễn Văn Điều OCist Đv. Xitô Phước Lý VĨnh Phước Phước Lý 1962 28/06/2011
33 Phaolô Khoan Trần Công Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1970 11/11/2009
34 Christophe Nguyễn Hữu Đức OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1935 05/06/1965
35  M.Antôn Nguyễn Đình Giáo  OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1973 23/10/2013
36 Phêrô Nguyễn Văn Hải FNDP Cộng Đoàn Vĩnh Phước Phước Lý 1979 13/12/2009
37 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR Phó Xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1973 17/12/2004
38 Phanxicô X. Lương Đức Hảo CMC Giáo xứ Phú Lý Phú Thịnh 1969 30/05/2013
39  Giuse Phạm Minh  Hảo CSsR Cộng Đoàn Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1961 18/09/1996
40  Giuse nguyễn Xuân  Hậu OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23/10/2013
41 Giuse Đinh Tuấn Hậu OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai  1960 06/10/2003
42 Giuse Nguyễn Hiển SDD Cđ. Nhà Chúa Long Thuận Xuân Lộc 1959 16/02/2004
43 Phêrô Nguyễn Quang Hiến OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1919 04/06/1948
44 Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD Cđ Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1961 08/09/2008
45 Bonoventura Phạm Văn Hiệp CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1959 30/05/2013
46  Phêrô Vũ Văn Hiếu OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975 08/04/2012
47  M.Lêo Nguyễn Văn Hoà OCist Đv.Xitô An Phước Long Phước Long Thành 1973 30/05/2014
 48 Giuse Phan Thái  Hoà  CM Cđ.Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1949 08/01/1993
49 Gioakim Vũ Minh Hoàng OP Cđ.Đaminh Hiền Đức Long Thành 1970 04/08/2009
50 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng CMC Chánh xứ Phú Lý Phú Thịnh 1960 08/09/2008
51 Giuse Trần Văn Hội CSsR Chánh Xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1948 09/06/1990
52 Antôn Nguyễn Chân Hồng OH Cđ. Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1969  10/12/2008
53 Phêrô Quý Lê Văn Hồng OSB Cđ. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13/10/2005
54 M. Pacôme Trần Văn Hồng OCist Đv. Xitô AN Phước Long Đức Long Thành 1977 30/05/2013
55 Gioan Bt. Hoàng Thanh Huê CSsR Cđ. Cháu Cứu Thế Phú Dòng Túc Trưng 1939 16/10/1968
56 Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP Chánh xứ Thánh Tâm Hố Nai 1972 30/06/2007
57 M. Phaolô Phạm Văn Hùng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1963 09/02/2004
58 M.Phaolô Phạm Văn Hường OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1975 23/10/2013
59 Phêrô Nguyễn Văn Hướng OP Chánh xứ Phước Bình Long Thành 1968 25/01/2005
60 Phêrô Nguyễn Văn Hữu SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1957 15/6/2000
61  M.Philipphê-Minh Nguyễn Quang Huy OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 02/08/2005
62 Đaminh Lưu Vũ Duy Khang OP Phó xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1974 04/08/2009
63 Đaminh Vũ Kim Khanh SDD Chánh xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1954 11/02/1993
64 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1968 13/10/2005
65 Giuse Nguyễn Văn Khiêm SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1970  10/01/2011
66 Micae- Huy- Mỹ  Lê Văn Khơi OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1953 13/10/2005
67 Giuse Nguyễn Thanh Kính OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975  04/08/2012
68 Phêrô Phạm Hữu Lai SJ Cđ.Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1937 01/09/1991
69 Antôn M.C Nguyễn Ngọc Lâm CMC Chánh xứ Giang Điền Phú Thịnh 1948 25/05/2001
70 Giuse Phạm Duy Lân CM Cđ.Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng 1973 13/06/2005
71 Inhaxiô M. Vũ Văn CMC Cđ. Đồng Công Thiên Bình Long Thành 1960 08/09/2008
72 Simon Hòa Trương Hữu Lễ OSB Cđ.Biển Đức Thiên Bình   Long Thành 1969 13/10/2005
73 Giuse Vũ Đình Liêm SDB Cđ.Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 08/12/1994
74 Théo. Đỗ Hữu Liêm FSF Chánh xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1937 03/10/1976
75 Đaminh Lê Thanh Liêm OP Cđ. Đaminh Đền Martin  Hố Nai  1949 14/05/1975
76 Vinhsơn Hoàng Công Long OP Phó xứ Tân Hiệp Long Thành 1971 04/08/2009
77 Giuse Nguyễn Kim Long CM Chánh xứ Đức Thắng Túc Trưng   1972 21/10/2005
78 Martinô Nguyễn Đại Lộc SDB Cđ.Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 08/05/2009
79 Giuse Nguyễn Văn Lộc SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh  1959 15/06/2000
80 Đaminh Nguyễn Thành Lượng OP Cđ. Đaminh   Đền Martin Hố Nai  1972 11/06/2010
81 Micae Vũ Đình Mai FSF Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1961 30/05/2013
82 Phêrô Trần Văn Minh CM Cđ.Vinh Sơn   Túc Trưng  Túc Trưng  1966 16/02/2004
83 M. Gioan Bosco Nguyễn Xuân Minh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1976 23/10/2012
84 Phaolô Nguyễn Việt Nam OP Cđ. Đaminh   Đền Martin   Hố Nai   1959 20/12/1998
85 M. Gioan Vianney Trần Công Nghiệp OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1958 09/06/1994
 86 Phanxicô X. Phạm Kim Ngọc OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975 08/06/2013
87 Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn SDD Phụ Tá Hồng Ân Xuân Lộc 1962 11/11/2006
88 M. Phêrô Khanh Nguyễn Nhật OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý    1971 02/08/2005
89 Giuse Đỗ Thôn Nhu SSS Cđ.Thánh Thể Hải Dương Hố Nai  1959 27/09/2001
90 Đaminh Ninh Nguyễn Thông Phán FSF Cộng Đoàn Túc Trưng Túc Trưng  1969 11/06/2010
91 Philipphê Neri M. Nguyễn Đình Phát CMC Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1966 15/09/2009
92 Phêrô Trần Văn Phi SDD Phụ Tá Thánh Gia Xuân Lộc 1955 16/02/2004
93 Luca Phạm Thanh Phong CM Cđ. Vinh Sơn Túc Trưng Túc Trưng  1970 16/02/2004
94 Micae Nguyễn Thế Phong CSC Cđ.Thánh Tâm Huế  Lộc Hòa  An Bình 1971 30/10/2003
95 M. Théo Nguyễn Hoàng Phóng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý  1973  16/02/2006
96 Đaminh Nguyễn Đức Phú OP Cđ. Đaminh    Đền Martin Hố Nai 1973 30/06/2007
97 Gioan Bt. Lưu Quốc Phương OP Cđ. Đaminh    Đền Martin  Hố Nai  1968 11/06/2009
98 M. Giuse An Chu Văn Phương Ocist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1975 28/06/2011
99 Anrê D.Lac  Nguyễn Đức Quang OSB Đv. Biển Đức   Thiên Bình Long Thành 1966 01/03/2003
100 Stanislas Nguyễn Kim Quang SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia   Xuân Lộc 1955 11/11/2009
101 Tôma Aquinô Đỗ Nguyễn Minh Quân OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hố Nai 1977  11/08/2011
102 Laurenso Trần Nam Sách CM Cđ.Vinh Sơn  Túc Trưng Túc Trưng 1975 18/10/2011
103 Giuse Đặng Trí San OP Cđ. Đaminh  Hiền Đức Long Thành  1952 01/04/1993
104 Giuse Phạm Sĩ Sản SDB Chánh xứ  Đức Huy Gia Kiệm 1953 30/05/1994
105 Giuse Phạm Quang Sáng OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hố Nai   1953  21/12/1991
106 Louis M. Monfort Trương Sinh OSB Đv. Biển Đức    Thiên Bình  Long Thành  1939  25/01/2000
107 Vinhsơn Bùi Đức Sinh OP Cđ. Đaminh  Đền Martin  Hố Nai  1926 03/05/1953
108  M.Boanventura  Trần Anh Sơn OCist Đv.Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1977 23/10/2013
109 M. Phanxicô S. Trần Minh  Thái OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1954 25/07/1995
110 Antôn Đinh Quang Thái SDB Chánh xứ Tân Cang Long Thành 1972 27/06/2005
111 Đaminh Nguyễn Công Thái CM Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1944 08/08/1972
 112 Gioan Bt. Nguyễn Công  Thần CM Dđ.Vinhsơn Túc Trưng Túc Trưng 1967 20/05/2004
 113 Anrê Phạm Duy Thân OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 08/08/2005
114 M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1970 09/02/2004
115 Phaolô Nguyễn Quang Thanh CM Cđ. Vinhsơn  Túc Trưng Túc Trưng  1972 21/10/2005
116 Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh OP Cđ. Đaminh  Đền Martin  Hố Nai   1971 15/07/2006
117 Laurenxô NguyễnTrường Thăng SDD Chánh xứ Thánh Gia    Xuân Lộc  1940 29/04/1970
118 Phêrô Nguyễn Minh Thắng OH Cđ. Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1961 10/12/2008
119 M. Bossilkov Chu Văn Thắng OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý   1976 23/10/2012
120 M. Marcô Chu Trọng Thảo OCist Đv. Xitô Phước Lý  Vĩnh Phước Phước Lý  1976 23/10/2012
121  Giuse Nguyễn Hữu Thập OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai 1974 07/05/2007
122 Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh SDD Cđ. Nhà Chúa Hồng Ân Xuân Lộc  1957 13/10/2005
123  Giuse Lưu Văn Tịch SDD Cđ.Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1966 11/05/2014
124 Đamnh Đinh Viết Tiên OP Cđ. Đaminh  Đền Martin Hòa Thanh 1948 03/08/1974
125 M. Gioan Đạt Đào Văn Tiến OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 02/08/2005
126 Anphongsô Trần Lý Tịnh SDD Quản Nhiệm Xuân Đông Xuân Lộc  1950 13/10/2005
127 Phanxico Trung Bùi Văn Tịnh OSB Đv. Biển Đức   Thiên Bình Long Thành 1960 08/08/2007
128 Antôn Trần Bảo Toàn OP Cđ.Đaminh Đền Martin Hố Nai   1972 08/08/2005
129 M. Gioan Thánh Gia Thân Văn Triệu OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành  1974 29/10/2008
130 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh OCist Đv. XItô An Phước Long Đức Long Thành 1976 30/05/2013
131 Philipphê Minh Vũ Ngọc  Tuy OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1958 11/02/1993
132 Saviô Trần Ngọc Tuyên OH Cđ. Gioan TC  Thánh Tâm   Hố Nai   1940 23/04/1987
133 Giuse Khang Nguyễn Sỹ Tuyên OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 11/11/2009
134 M. Piô X Nguyễn Văn OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
135 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường OCist Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29/10/2008
136 Antôn - Quỳnh Đinh Bạt Tựu OSB Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1964  28/06/2011
137 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh OCist Đv. Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1933 22/08/1968
138 Giuse Trần Phú Vinh SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1960 18/10/2003
139 Giuse Phạm Hưng Vĩnh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04/08/2009
140 Gioakim Nguyễn Hoàng SSS Chánh xứ Hải Dương Hố Nai 1975 01/10/2011

 

Lời chủ chăn

Những Nhà thờ hành hương

Thống kê

12856943
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Từ ngày 27.05.2012
662
15972
88997
12670107
346946
476994
12856943

Your IP: 23.22.46.195
Server Time: 04:23:09 26-04-2015

TÀI LIỆU NĂM 2014