Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận

/ 112000 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN (TÍNH ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018) 1. Giáo hạt An Bình   Stt Tên Thánh Tên Họ Tên ...
Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời
/ 23054 / Linh mục Qua đời
DANH SÁCH QUÍ ĐỨC CHA, QUÍ CHA ĐÃ QUA ĐỜI   Stt D/xưng T/Thánh Họ và Tên ...
Linh mục Dòng
Linh mục Dòng
/ 28345 / Linh mục dòng
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG TÍNH ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018   Stt    Tên Thánh, Họ tên Hiện nay Giáo xứ Giáo ...
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
/ 6476 / Linh mục
STTTÊN THÁNHHỌ VÀ TÊN ...
LINH MỤC DÒNG
LINH MỤC DÒNG
/ 3593 / Linh mục
STTTên ThánhHọ & Tên ...