LM Giáo Phận
LM Giáo Phận

/ 1612 / Linh mục Giáo Phận
1. Giáo hạt An Bình :   STT Tên Thánh Họ và Tên Hiện nay Giáo xứ  Sinh Chịu Chức Tại 1 ...
LM Dòng
LM Dòng
/ 898 / Linh mục dòng
STT Tên Thánh Họ và Tên Dòng Hiện nay Giáo xứ  Giáo hạt Sinh Chịu Chức ...
Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận
/ 22793 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC TÍNH ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2014 1. Giáo hạt An Bình STT Tên Thánh Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh Thụ Phong 01 Phêrô Vũ Công Bình Chánh ...
Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời
/ 5546 / Linh mục Qua đời
TT T.Thánh Họ và Tên Qua đời Giáo Xứ Giáo hạt 1 Đaminh  Dương Văn  Phi  10.11.1966 Kim Bích  Hố Nai  2 Đaminh  Lương ...
Linh mục Dòng
Linh mục Dòng
/ 6110 / Linh mục dòng
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC TÍNH ĐẾN NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2014 STT Tên Thánh, Tên họ Tên Dòng Hiện nay Giáo xứ Giáo hạt Sinh năm Chịu chức 01 Đaminh Nguyễn Ngọc An OP Cđ. Đaminh Đền ...
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
/ 882 / Linh mục
STTTÊN THÁNHHỌ VÀ TÊN ...
LINH MỤC DÒNG
LINH MỤC DÒNG
/ 493 / Linh mục
STTTên ThánhHọ & Tên ...