Linh mục Dòng
Linh mục Dòng

/ 917 / Linh mục dòng
STT Tên Thánh Họ Tên Ký hiệu Chức vụ Giáo xứ Giáo hạt Năm sinh Thụ Phong 1 Phanxicô X. Trần Đức Hòa CM Chánh xứ Đức Thắng Túc ...
Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận
/ 94021 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2019 1. Giáo hạt An Bình STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay Giáo xứ Năm Sinh ...
Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời
/ 19840 / Linh mục Qua đời
STT T.Thánh Họ và Tên Qua đời  Giáo Xứ Giáo hạt 1 Đaminh Phạm Quang  Khanh 22.06.1961 Thuận Hoà  Biên Hoà  2 Giuse Nguyễn ...
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
/ 4840 / Linh mục
STTTÊN THÁNHHỌ VÀ TÊN ...
LINH MỤC DÒNG
LINH MỤC DÒNG
/ 2818 / Linh mục
STTTên ThánhHọ & Tên ...