Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận

/ 100934 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017 1. Giáo hạt An Bình   Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện ...
Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời
/ 21930 / Linh mục Qua đời
TT T.Thánh Họ và Tên Qua đời Giáo Xứ Giáo hạt 1 Đaminh  Dương Văn  Phi  10.11.1966 Kim Bích  Hố Nai  2 Đaminh  Lương ...
Linh mục Dòng
Linh mục Dòng
/ 26609 / Linh mục dòng
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017   Stt      Tên Thánh                     Tên Họ               ...
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
/ 5926 / Linh mục
STTTÊN THÁNHHỌ VÀ TÊN ...
LINH MỤC DÒNG
LINH MỤC DÒNG
/ 3163 / Linh mục
STTTên ThánhHọ & Tên ...