Linh mục Dòng
Linh mục Dòng

/ 165 / Linh mục dòng
STT Tên Thánh Tên Họ Tên Hiện nay ...
Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận
/ 70130 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018 1. Giáo hạt An Bình   STT Tên Thánh Tên Họ ...
Linh mục Qua đời
Linh mục Qua đời
/ 17744 / Linh mục Qua đời
TT T.Thánh Họ và Tên Qua đời Giáo Xứ Giáo hạt 1 Đaminh  Dương Văn  Phi  10.11.1966 Kim Bích  Hố Nai  2 Đaminh  Lương ...
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN
/ 4107 / Linh mục
STTTÊN THÁNHHỌ VÀ TÊN ...
LINH MỤC DÒNG
LINH MỤC DÒNG
/ 2098 / Linh mục
STTTên ThánhHọ & Tên ...