Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận

/ 99162 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017 1. Giáo hạt An Bình   Stt Tên Thánh tên họ Tên Hiện ...