Linh mục Giáo phận
Linh mục Giáo phận

/ 62276 / Linh mục Giáo Phận
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC GIÁO PHẬN TÍNH ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2016 1. Giáo hạt An Bình   STT Tên Thánh Họ Tên Hiện nay Giáo ...