10/03/2015
28080
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG TÍNH ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
 
Stt    Tên Thánh, Họ tên Hiện nay Giáo xứ Giáo hạt N. Sinh Chịu chức
1 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1972 28.06.2011
2 Gioakim Nguyễn Chí Bằng(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1958 16.02.2004
3 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1974 02.08.2005
4 Phêrô Hà Văn Báu(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1944 15.12.1973
5 Đaminh Nguyễn Đức Bình(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1957 28.10.1995
6 Giuse Trần Thanh Bình(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1973 16.06.2006
7 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1953 09.02.2004
8 M. Phaolô-Tịnh Nguyễn Đức Chánh(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1961 02.08.2005
9 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu(CRM) Phó xứ Phú Lý Phú Thịnh 1957 03.04.2008
10 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1940 13.03.1976
11 Giuse Hà Văn Chuẩn(MF) Cđ. Thừa Sai Đức Tin Long Thuận Xuân Lộc 1973 2006
12 Đaminh Đinh Công Chức(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1978 30.05.2016
13 Raphaen Nguyễn Văn Chúc (OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1945 08.08.1972
14 Gioan Phạm Đình Chương(SDD) Chánh xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1961 16.02.2004
15 Giacôbê Hoàng Gia Công(CSC) Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1945 13.03.1998
16 M. Stephano Trần Xuân Cương(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1977 08.04.2018
17 Phaolô Nguyễn Phi Cường(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04.08.2009
18 M. Bonifatio Nguyễn Xuân Cường(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1978 08.04.2018
19 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1961 02.12.2004
20 Tôma Trần Văn Đại(SDD) Chánh xứ Xuân Kitô Xuân Lộc 1950 01.10.1988
21 Giuse Hoàng Hải Đăng(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1983 08.07.2017
22 M. Hilario Nguyễn Hữu Đào(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1977 08.04.2018
23 Giuse Nguyễn Văn Đạt(OP) Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1963 30.06.2007
24 Giuse Phạm Văn Đệ(SMMR) Cđ. Thừa sai Thánh Mẫu Lai Ổn Hòa Thanh 1955 2013
25 Đaminh Phạm Ngọc Điển(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1948 30.09.1988
26 M. Irênê Nguyễn Văn Điều(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1962 28.06.2011
27 Vinhsơn-Liêm Lê Ngọc Doanh(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1968 28.06.2011
28 Phaolô-Khoan Trần Công Đức(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1970 11.11.2009
29 Christophe Nguyễn Hữu Đức(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1935 05.06.1965
30 Giuse Nguyễn Tiến Dũng(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1978 04.08.2014
31 M. Martinô Nguyễn Tiến Dũng(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1963 09.02.2004
32 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 28.06.2011
33 M. Antôn Nguyễn Đình Giáo(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1973 23.10.2013
34 Augustinô HuyNguyễn Hồng Hải(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1976 20.07.2017
35 Phêrô Nguyễn Văn Hải(FNDP) Cđ. ĐMNN.- Vĩnh Phước Phước Lý 1979 13.12.2009
36 Giuse Nguyễn Đức Hạnh(SDB) Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1979 23.08.2012
37 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh(CSsR) Chánh xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1973 17.12.2004
38 Phanxicô X. Lương Đức Hảo(CRM) Giáo xứ Phú Lý Phú Thịnh 1969 30.05.2013
39 Giuse Đinh Tuấn Hậu(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1960 06.10.2003
40 M. Gioan Fisher Nguyễn Xuân Hậu(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2013
41 Phêrô Nguyễn Quang Hiến(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1919 04.06.1948
42 Giuse Nguyễn Hiển(SDD) Phụ tá Xuân Kitô Xuân Lộc 1959 16.02.2004
43 Đaminh Trần Văn Hiệp(OH) Cđ. Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1956 09.01.2017
44 Inhaxiô Nguyễn Hoàng Hiệp(SVD) Cđ. Ngôi Lời Vĩnh An Túc Trưng
45 M. Lêo Nguyễn Văn Hòa(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1973 30.05.2014
46 Phanxicô X. Trần Đức Hòa(CM) Chánh xứ Đức Thắng Túc Trưng 1972 25.05.2006
47 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hoài(SJ) Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1954 06.09.1997
48 Gioakim Vũ Minh Hoàng(OP) Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1970 04.08.2009
49 M. Juliano Eymardo Lê Thái Hoàng(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1977 28.05.2016
50 M. Grêgôriô Nguyễn Xuân Hoàng(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1976 29.06.2015
51 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng(CRM) Chánh xứ Giang Điền Phú Thịnh 1960 08.09.2008
52 Gioan Bt. Đào Huy Hoàng(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1972 2012
53 Antôn Nguyễn Chân Hồng(OH) Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1969 10.12.2008
54 Phêrô-Quý Lê Văn Hồng(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13.10.2005
55 Gioan Bt. Hoàng Thanh Huê(CSsR) Cđ. Chúa Cứu Thế Phú Dòng Túc Trưng 1939 16.10.1968
56 Đaminh Hoàng Phi Hùng(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1968 28.06.2005
57 Phêrô Lâm Phước Hùng(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1967 18.10.2002
58 M. Phaolô Phạm Văn Hùng(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1963 09.02.2004
59 Giuse Trần Hoà Hưng(SDB) Chánh xứ Đức Huy Gia Kiệm 1958 28.10.1995
60 Phêrô Nguyễn Văn Hướng(OP) Chánh xứ Phước Bình Long Thành 1968 25.01.2005
61 Gioan Bt. Nguyễn Kim Hướng(SVD) Cđ. Ngôi Lời Kim Lâm Phương Lâm 1971 23.09.2008
62 M. Vinhsơn Bùi Văn Hường(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1975 23.10.2013
63 Phaolô Trần Quốc Huy(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1966 03.11.2004
64 M. Philipphê-Minh Nguyễn Quang Huy(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1972 02.08.2005
65 Đaminh Lưu Vũ Duy Khang(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1974 04.08.2009
66 Đaminh Vũ Kim Khanh(SDD) Chánh xứ Long Thuận Xuân Lộc 1954 11.02.1993
67 Anrê Tô Quang Khánh(SDB) Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1984 24.05.2003
68 Vinhsơn ĐiểmNguyễn Ngọc Khánh(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1976 20.07.2017
69 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh(SDD) Cđ. Nhà Chúa Thái Xuân Xuân Lộc 1968 13.10.2005
70 Micae-Huy-Mỹ Lê Văn Khơi(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1953 13.10.2005
71 Giuse Trần Ngọc Hồng Kiệt(CSJB) Cđ. Tiểu đệ T. Gioan Tẩy Giả Hà Nội Hố Nai 1985 05.12.2017
72 Giuse Nguyễn Thanh Kính(OP) Phó xứ Tân Hiệp Long Thành 1975 04.08.2012
73 Giuse Nguyễn Bá Kính(SMV) Phụ tá Định Quán Túc Trưng 1970 29.05.2012
74 M. Đaminh-Minh Nguyễn Quốc Kỳ(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1974 08.09.2012
75 Anrê Phạm Hòa Lạc(SJ) Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1971 14.11.2008
76 Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm(CRM) Chánh xứ Phú Lý Phú Thịnh 1948 25.05.2001
77 Simon-Hoà Trương Hữu Lễ(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1969 13.10.2005
78 Đaminh Lê Thanh Liêm(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1949 14.05.1975
79 Giuse Vũ Đình Liêm(SDB) Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 08.12.1994
80 Théophile Đỗ Hữu Liêm(CSF) Cđ. Thánh Gia Túc Trưng Túc Trưng 1937 03.10.1976
81 Gioan Phạm Hữu Linh(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1978 11.09.2015
82 Giuse Nguyễn Văn Lộc(SJ) Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1959 15.06.2000
83 Vinhsơn Hoàng Công Long(OP) Chánh xứ Tân Hiệp Long Thành 1971 04.08.2009
84 M. Micae-Mỹ Nguyễn Hồng Lực(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30.05.2015
85 Micae Vũ Đình Mai(CSF) Cđ. Thánh Gia Túc Trưng Túc Trưng 1961 30.05.2013
86 M. G. Bosco Nguyễn Xuân Minh(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
87 Phêrô Trần Văn Minh(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1966 16.02.2004
88 Phaolô Nguyễn Việt Nam(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1959 22.12.1998
89 Gioan Bt. Nguyễn Công Nghiễm(CSsR) Cđ. Chúa Cứu Thế  Phú Dòng Túc Trưng 1956 16.09.2003
90 M. Gioan Vianney Trần Công Nghiệp(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1958 09.06.1994
91 Phanxicô X. Trần Kim Ngọc(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975 06.08.2013
92 Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn(SDD) Chánh xứ Gia Vinh Xuân Lộc 1962 11.11.2006
93 Nicôla ThểTrần Đăng Nhàn(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1975 20.07.2017
94 Phêrô Trần Văn Nhân(SJ) Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1956 18.03.1999
95 M. Phêrô-Khanh Nguyễn Nhật(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1971 02.08.2005
96 Giuse Đỗ Thôn Nhu(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1959 27.09.2001
97 Đaminh-Ninh Nguyễn Thông Phán(CSF) Chánh xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1969 11.06.2010
98 Phêrô Trần Văn Phi(SDD) Chánh xứ Thánh Gia Xuân Lộc 1955 16.02.2004
99 Micae Nguyễn Thế Phong(CSC) Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hòa An Bình 1971 30.10.2003
100 M. Théophile Nguyễn Hoàng Phóng(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1973 16.02.2006
101 Phanxicô Atxidi Trần Trọng Phúc(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1982 04.08.2018
102 Phêrô Lê Trung Phước(SVD) Cđ. Ngôi Lời Vĩnh An Túc Trưng
103 Phanxicô X. Trần Văn Phương(SDB) Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 01.01.2001
104 M. Giuse-An Chu Văn Phương(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1975 28.06.2011
105 Giuse Nguyễn Văn Phương(CSsR) Cđ. Chúa Cứu Thế Phú Dòng Túc Trưng 1978 28.06.2012
106 Tôma Aquinô Đỗ Nguyễn Minh Quân(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 11.08.2011
107 Phanxicô X. Trần Minh Quân(SDB) Chánh xứ Tân Cang Long Thành 1976 15.07.2006
108 Anrê D.Lạc Nguyễn Đức Quang(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1966 01.03.2003
109 Tôma Aquinô Trần Phương Quang(SDD) Phụ tá Long Thuận Xuân Lộc 1977 09.07.1905
110 Giuse Đặng Chí San(OP) Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1952 01.04.1993
111 Anphongsô Đinh Công Sáng(SVD) Giáo xứ Mỹ Hội Phước Lý
112 Vinhsơn Bùi Đức Sinh(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1926 03.05.1953
113 Louis M. Monfort Trương Sinh(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1939 25.01.2000
114 Tôma Trần Ngọc Sơn(SDB) Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1971 03.03.2005
115 Giuse Nguyễn Thanh Sơn(CSJB) Cđ. Tiểu đệ T. Gioan Tẩy Giả Hà Nội Hố Nai 1969 27.12.2003
116 Giuse M. Hồ Ngọc Sơn(CRM) Phụ tá Giang Điền Phú Thịnh 1972 20.07.2017
117 M. Bonaventura Trần Anh Sơn(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1977 23.10.2013
118 Giuse Nguyễn Phan Tài(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1978 04.08.2015
119 René Phạm Minh Tâm(CSF) Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1974 20.07.2017
120 Stêphanô-Vinh Mai Trọng Tâm(CSF) Cđ. Thánh Gia Túc Trưng Túc Trưng 1977 28.05.2016
121 Giuse Nguyễn Như Tân(SDD) Phụ tá Thánh Gia Xuân Lộc 1972 30.05.2015
122 Đaminh Nguyễn Văn Thái(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1944 08.08.1972
123 M. Phanxicô Salêsiô Trần Minh Thái(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1954 25.07.1995
124 M. André Nguyễn Văn Thắm(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1978 08.04.2018
125 Anrê Phạm Duy Thân(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 08.08.2005
126 Laurensô Nguyễn Trường Thăng(SDD) Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1940 29.04.1970
127 Phaolô Nguyễn Cao Thắng(OP) Phụ tá Ngọc Đồng Hòa Thanh 1982 08.07.2017
128 M. Bossilkov Chu Văn Thắng(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
129 M. Vinhsơn-Liêm Nguyễn Hồng Thanh(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1970 09.02.2004
130 M. Camilô Nguyễn Quang Thành(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30.05.2015
131 Giuse Nguyễn Phát Thành(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1977 03.12.2014
132 Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh(OP) Bề trên Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 15.07.2006
133 M. Marcô Chu Trọng Thảo(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
134 M. Roberto Nguyễn Văn Thiều(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1977 30.05.2015
135 Phanxicô X. Nguyễn Minh Thiệu(SDB) Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1967 24.06.2000
136 Bonaventura M. Phạm Đức Thịnh(CRM) Cđ. Mẹ Chúa Cứu Chuộc Thiên Bình Long Thành 1962 01.09.2016
137 Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh(SDD) Phụ tá Hồng Ân Xuân Lộc 1957 13.10.2005
138 M. Philipphê Néri Nguyễn Chính Thống(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1976 30.05.2015
139 Gioan Bt. Nguyễn Quốc Thư(CM) Bề trên Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1945 15.12.1973
140 Phêrô Ngô Văn Thuyên(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1971 21.09.2010
141 Giuse Lưu Văn Tịch(SDD) Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1966 11.05.2014
142 Đaminh Đinh Viết Tiên(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hòa Thanh 1948 03.08.1974
143 Đaminh Vũ Hà Tiên(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1976 04.08.2015
144 Giuse M. Lương Văn Tiến(CRM) Phụ tá Giang Điền Phú Thịnh 1960 20.07.2017
145 M. Gioan-Đạt Đào Văn Tiến(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1970 02.08.2005
146 M. Raymundo Phạm Văn Tình(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1978 08.04.2018
147 Phanxicô-Trung Bùi Văn Tịnh(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1960 08.08.2007
148 Anphongsô Trần Lý Tịnh(SDD) Cđ. Nhà Chúa Long Thuận Xuân Lộc 1950 13.10.2005
149 Phaolô Nguyễn Hữu Toan(CM) Phụ tá Phương Lâm Phương Lâm 1974 23.08.2008
150 Antôn Trần Bảo Toàn(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 08.08.2005
151 Giuse Nguyễn Văn Toàn(SDB) Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1982 28.07.2018
152 Đaminh M. Nguyễn Minh Tri(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 04.08.2014
153 M.Timôthê Nguyễn Quang Trí(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1978 08.04.2018
154 M. Gioan Thánh giá Thân Văn Triệu(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1974 29.10.2008
155 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1976 30.05.2013
156 Anrê Kim Thông Nguyễn Đức Trình(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 20.07.2017
157 Antôn Nguyễn Vũ Trường(MF) Cđ. Thừa Sai Đức Tin Long Thuận Xuân Lộc 1976 25.05.2010
158 Batôlômêô Hoàng Văn Tú(OCist) Cđ. Xitô Xuân Lâm Phương Lâm 1965 02.10.2014
159 M. Piô X Nguyễn Văn Tư(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29.10.2008
160 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn(OP) Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1968 15.07.2006
161 Giuse Lại Ngọc Tuấn(CM) Cđ. Vinhsơn Đức Thắng Túc Trưng 1973 2006
162 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29.10.2008
163 Antôn-Quỳnh Đinh Bạt Tựu(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1964 28.06.2011
164 Philipphê-Minh Vũ Ngọc Tuy(OSB) Bê trên Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1958 11.02.1993
165 Saviô Trần Ngọc Tuyên(OH) Cđ. Gioan TC Thanh Sơn Gia Kiệm 1940 23.04.1987
166 M. Berchmans Nguyễn Đức Tuyên(OCist) Đv. Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1979 16.12.2017
167 Giuse-Khang Nguyễn Sỹ Tuyên(OSB) Đv. Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 11.11.2009
168 Gioan Bt. Nguyễn Tiến Tuyển(CSJB) Cđ. Tiểu đệ T. Gioan Tẩy Giả Tân Triều Biên Hòa 1962 27.12.2003
169 Tôma-Dụ Nguyễn Quốc Việt(OCist) Cđ. Xitô Xuân Lâm Phương Lâm 1968 02.04.2009
170 Phanxicô Đờ Xan Lê Văn La Vinh(OP) Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1964 08.08.2005
171 Giuse Trần Phú Vinh(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1960 18.10.2003
172 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh(OCist) Đv. Xitô Khiết Tâm Vĩnh Phước Phước Lý 1933 22.08.1968
173 Giuse Phạm Hưng Vĩnh(OP) Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1971 04.08.2009
174 Camillo Vũ Đức Vịnh(OCist) Cđ. Xitô Xuân Lâm Phương Lâm 1970 13.06.2005
175 Gioakim Nguyễn Đức Vũ(SSS) Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1980 23.11.2015
176 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ(SSS) Chánh xứ Hải Dương Hố Nai 1975 10.01.2011

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...