10/03/2015
26411
CẬP NHẬT DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG TÍNH ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2017
 
Stt      Tên Thánh                     Tên Họ                        Tên                Dòng      Hiện nay                          Giáo xứ                 Giáo hạt                  Năm sinh Chịu Chức        
1 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 28.06.2011
2 Gioakim Nguyễn Chí Bằng SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1958 16.02.2004
3 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 02.08.2005
4 Phêrô Hà Văn Báu CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1944 15.12.1973
5 Đaminh Nguyễn Đức Bình OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1957 28.10.1995
6 Giuse Trần Thanh Bình SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1973 16.06.2006
7 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1953 09.02.2004
8 M. Phaolô-Tịnh Nguyễn Đức Chánh OCist Viện Phụ Đv. Xitô Phước Lý   Phước Lý 1961 02.08.2005
9 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu CRM Phó xứ Phú Lý Phú Thịnh 1957 03.04.2008
10 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1940 13.03.1976
11 Đaminh Đinh Công Chức SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1978 30.05.2016
12 Raphaen Nguyễn Văn Chúc  OP Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1945 08.08.1972
13 Gioan Phạm Đình Chương SDD Chánh xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1961 16.02.2004
14 Giacôbê Hoàng Gia Công CSC Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1945 13.03.1998
15 Phêrô Ngô Bá Công SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1955 03.05.2001
16 Phêrô Trịnh Như Cung SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1958 29.01.2001
17 Phaolô Nguyễn Phi Cường OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 04.08.2009
18 Giuse Đinh Quang Hùng Cường CM Phụ tá Phương Lâm Phương Lâm 1977 01.06.2013
19 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1961 02.12.2004
20 Tôma Trần Văn Đại SDD Chánh xứ Xuân Kitô Xuân Lộc 1950 01.10.1988
21 Phanxicô X. Nguyễn Đức Đạt OP Giáo xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1949 14.05.1975
22 Giuse Nguyễn Văn Đạt OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1963 30.06.2007
23 Giuse Phạm Văn Đệ SMMR Giáo xứ Lai Ổn Hòa Thanh 1905 2013
24 Đaminh Phạm Ngọc Điển OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1948 30.09.1988
25 M. Irênê Nguyễn Văn Điều OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1962 28.06.2011
26 Vinhsơn-Liêm Lê Ngọc Doanh OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1968 28.06.2011
27 Phaolô-Khoan Trần Công Đức OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1970 11.11.2009
28 Christophe Nguyễn Hữu Đức OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1935 05.06.1965
29 Đaminh Trần Văn Dũng OH Cđ. Gioan TC Thanh Sơn Gia Kiệm 1964 10.12.2008
30 M. Martinô Nguyễn Tiến Dũng OCist Bề trên Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1963 09.02.2004
31 M. Carôlô Nguyễn Văn Dương OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 28.06.2011
32 M. Antôn Nguyễn Đình Giáo OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1973 23.10.2013
33 Augustinô Huy Nguyễn Hồng Hải OSB. Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1900 20.07.2017
34 Phêrô Nguyễn Văn Hải FNDP Cộng đoàn Vĩnh Phước Phước Lý 1979 13.12.2009
35 Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR Chánh xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1973 17.12.2004
36 Phanxicô X. Lương Đức Hảo CRM Giáo xứ Phú Lý Phú Thịnh 1969 30.05.2013
37 Giuse Đinh Tuấn Hậu OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1960 06.10.2003
38 M. Gioan Fisher Nguyễn Xuân Hậu OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2013
39 Phêrô Nguyễn Quang Hiến OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1919 04.06.1948
40 Giuse Nguyễn Hiển SDD Giáo xứ Long Thuận Xuân Lộc 1959 16.02.2004
41 Đaminh Trần Văn Hiệp OH Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1956 09.01.2017
42 Bonaventura Phạm Văn Hiệp CRM Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1959 30.05.2013
43 M. Lêo Nguyễn Văn Hòa OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1973 30.05.2014
44 Phanxicô X. Trần Đức Hòa CM Chánh xứ Đức Thắng Túc Trưng 1972 25.05.2006
45 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Hoài SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1905 06.09.1997
46 Gioakim Vũ Minh Hoàng OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1970 04.08.2009
47 M. Juliano Eymardo Lê Thái Hoàng OCist. Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1977 28.05.2016
48 M. Grêgôriô Nguyễn Xuân Hoàng OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1976 29.06.2015
49 Batôlômêô M. Nguyễn Viết Hoàng CRM Chánh xứ Giang Điền Phú Thịnh 1960 08.09.2008
50 Antôn Nguyễn Chân Hồng OH Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1969 10.12.2008
51 Phêrô-Quý Lê Văn Hồng OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1956 13.10.2005
52 M. Pacôme Trần Văn Hồng OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1977 30.05.2013
53 Gioan Bt. Hoàng Thanh Huê CSsR Cđ. Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1939 16.10.1968
54 Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP Chánh xứ Thánh Tâm Hố Nai 1972 30.06.2007
55 Đaminh Hoàng Phi Hùng SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1968 28.06.2005
56 Phêrô Lâm Phước Hùng OP Bề trên Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1967 18.10.2002
57 M. Phaolô Phạm Văn Hùng OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1963 09.02.2004
58 Giuse Trần Hoà Hưng SDB Chánh xứ Đức Huy Gia Kiệm 28.10.1995
59 Phêrô Nguyễn Văn Hướng OP Chánh xứ Phước Bình Long Thành 1968 25.01.2005
60 Gioan Bt. Nguyễn Kim Hướng SVD Giáo xứ Kim Lâm Phương Lâm 1971 23.09.2008
61 M. Vinhsơn Bùi Văn Hường OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1975 23.10.2013
62 M. Philipphê-Minh Nguyễn Quang Huy OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1972 02.08.2005
63 Đaminh Lưu Vũ Duy Khang OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1974 04.08.2009
64 Đaminh Vũ Kim Khanh SDD Chánh xứ Long Thuận Xuân Lộc 1954 11.02.1993
65 Vinhsơn Điểm Nguyễn Ngọc Khánh OSB. Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 20.07.2017
66 Gioan Bt. Trần Ngọc Khánh SDD Cđ. Nhà Chúa Thái Xuân Xuân Lộc 1968 13.10.2005
67 Micae-Huy-Mỹ Lê Văn Khơi OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1953 13.10.2005
68 Phaolô Phạm Chung Kiên OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1984 09.07.2016
69 Giuse Nguyễn Thanh Kính OP Phó xứ Tân Hiệp Long Thành 1975 04.08.2012
70 Giuse Nguyễn Bá Kính SMV Phụ tá Định Quán Túc Trưng 1970 29.05.2012
71 Giuse Phạm Minh SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1948 30.05.1994
72 M. Đaminh-Minh Nguyễn Quốc Kỳ OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 08.09.2012
73 Antôn M.C. Nguyễn Ngọc Lâm CRM Chánh xứ Phú Lý Phú Thịnh 1948 25.05.2001
74 Simon-Hoà Trương Hữu Lễ OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1969 13.10.2005
75 Đaminh Lê Thanh Liêm OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1949 14.05.1975
76 Giuse Vũ Đình Liêm SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 08.12.1994
77 Théophile Đỗ Hữu Liêm FSF Cđ. Thánh Gia Túc Trưng Túc Trưng 1937 03.10.1976
78 Gioan Phạm Hữu Linh CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1978 11.09.2015
79 Martinô Nguyễn Đại Lộc SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1974 08.05.2009
80 Giuse Nguyễn Văn Lộc SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1959 15.06.2000
81 Đaminh Nguyễn Hoàng Long SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1979 23.11.2015
82 Vinhsơn Hoàng  Công Long OP Chánh xứ Tân Hiệp Long Thành 1971 04.08.2009
83 Giuse Nguyễn Văn Luật OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1945 08.08.1972
84 M. Micae-Mỹ Nguyễn Hồng Lực OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30.05.2015
85 Micae Vũ Đình Mai FSF Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1961 30.05.2013
86 Stêphanô M. Nguyễn Văn Mạnh CRM Phụ tá Phú Lý Phú Thịnh 20.07.2017
87 M. G. Bosco Nguyễn Xuân Minh OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
88 Phêrô Trần Văn Minh CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1966 16.02.2004
89 Phaolô Nguyễn Việt Nam OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1959 22.12.1998
90 Gioan Bt. Nguyễn Công Nghiễm CSsR Cộng đoàn Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1956 16.09.2003
91 M. Gioan Vianney Trần Công Nghiệp OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1958 09.06.1994
92 Phanxicô X. Trần Kim Ngọc OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1975 06.08.2013
93 Vinhsơn Nguyễn Văn Ngôn SDD Chánh xứ Gia Vinh Xuân Lộc 1962 11.11.2006
94 Nicôla Thể Trần Đăng Nhàn OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 20.07.2017
95 Phêrô Trần Văn Nhân SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1956 18.03.1999
96 M. Phêrô-Khanh Nguyễn Nhật OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1971 02.08.2005
97 Giuse Đỗ Thôn Nhu SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1959 27.09.2001
98 Đaminh-Ninh Nguyễn Thông Phán FSF Chánh xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1969 11.06.2010
99 Philipphê Nêri M. Nguyễn Đình Phát CRM Giáo xứ Giang Điền Phú Thịnh 1966 15.09.2009
100 Phêrô Trần Văn Phi SDD Chánh xứ Thánh Gia Xuân Lộc 1955 16.02.2004
101 Micae Nguyễn Thế Phong CSC Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1971 30.10.2003
102 M. Théophile Nguyễn Hoàng Phóng OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1973 16.02.2006
103 Đaminh Nguyễn Đức Phú OP Phụ tá Ngọc Đồng Hòa Thanh 1973 30.06.2007
104 Giuse Nguyễn Hồng Phúc CSsR Phó xứ Chúa Cứu Thế Túc Trưng 1977 27.06.2014
105 Giuse Nguyễn Hải Phương OP Giáo xứ Thánh Tâm Hố Nai 1980 09.07.2016
106 Gioan Bt. Lưu Quốc Phương OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 11.06.2009
107 Phanxicô X. Trần Văn Phương SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1957 01.01.2001
108 M. Giuse-An Chu Văn Phương OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1975 28.06.2011
109 Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1981 31.05.2014
110 Tôma Aquinô Đỗ Nguyễn Minh Quân OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 11.08.2011
111 Phanxicô X. Trần Minh Quân SDB Chánh xứ Tân Cang Long Thành 1976 15.07.2006
112 Anrê D.Lạc Nguyễn Đức Quang OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1966 01.03.2003
113 Giuse Đặng Chí San OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1952 01.04.1993
114 Vinhsơn Bùi Đức Sinh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1926 03.05.1953
115 Louis M. Monfort Trương Sinh OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1939 25.01.2000
116 Tôma Trần Ngọc Sơn SDB Cđ. Don Bosco Đức Huy Gia Kiệm 1971 03.03.2005
117 Phêrô Đào Kim Sơn SJ Cđ. Dòng Tên Ngũ Phúc Hòa Thanh 1979 20.08.2015
118 Giuse M. Hồ Ngọc Sơn CRM Phụ tá Giang Điền Phú Thịnh 20.07.2017
119 M. Bonaventura Trần Anh Sơn OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1977 23.10.2013
120 Giuse Nguyễn Phan Tài OP Phụ tá Thánh Tâm Hố Nai 1978 04.08.2015
121 René Phạm Minh Tâm FSF Phó xứ Hiệp Nhất Túc Trưng 1974 20.07.2017
122 Stêphanô-Vinh Mai Trọng Tâm FSF Cộng đoàn Túc Trưng Túc Trưng 1977 28.05.2016
123 Giuse Nguyễn Như Tân SDD Phụ tá Thánh Gia Xuân Lộc 1972 30.05.2015
124 Stêphanô Trần Đình Tề CSC Cđ. Thánh Tâm Huế Lộc Hoà An Bình 1972 11.09.2008
125 Đaminh Nguyễn Văn Thái OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1944 08.08.1972
126 M. Phanxicô Salêsiô Trần Minh Thái OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1954 25.07.1995
127 Anrê Phạm Duy Thân OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1968 08.08.2005
128 Laurenxô Nguyễn Trường Thăng SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1940 29.04.1970
129 M. Bossilkov Chu Văn Thắng OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
130 M. Vinhsơn-Liêm Nguyễn Hồng Thanh OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 09.02.2004
131 M. Camilô Nguyễn Quang Thành OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1974 30.05.2015
132 Giuse Nguyễn Phát Thành CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1977 03.12.2014
133 Phanxicô X. Bùi Quang Thảnh OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1971 15.07.2006
134 M. Marcô Chu Trọng Thảo OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 23.10.2012
135 M. Roberto Nguyễn Văn Thiều OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1977 30.05.2015
136 Bonaventura M. Phạm Đức Thịnh CRM Cđ. Mẹ Chúa Cứu Chuộc Thiên Bình Long Thành 1962 01.09.2016
137 Vinhsơn Nguyễn Văn Thịnh SDD Giáo xứ Hồng Ân Xuân Lộc 1957 13.10.2005
138 M. Philipphê Néri Nguyễn Chính Thống OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1976 30.05.2015
139 Gioan Bt. Nguyễn Quốc Thư CM Bề trên Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1945 15.12.1973
140 Phêrô Ngô Văn Thuyên CM Cđ. Vinhsơn Túc Trưng Đức Thắng Túc Trưng 1971 21.09.2010
141 Giuse Lưu Văn Tịch SDD Cđ. Nhà Chúa Thánh Gia Xuân Lộc 1966 11.05.2014
142 Đaminh Vũ Hà Tiên OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1976 04.08.2015
143 Đaminh Đinh Viết Tiên OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hòa Thanh 1948 03.08.1974
144 Giuse M. Lương Văn Tiến CRM Phụ tá Giang Điền Phú Thịnh 20.07.2017
145 M. Gioan-Đạt Đào Văn Tiến OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1970 02.08.2005
146 Phanxicô-Trung Bùi Văn Tịnh OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1960 08.08.2007
147 Anphongsô Trần Lý Tịnh SDD Cđ. Nhà Chúa Long Thuận Xuân Lộc 1950 13.10.2005
148 Antôn Trần Bảo Toàn OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1972 08.08.2005
149 Đaminh M. Nguyễn Minh Tri OP Cđ. Đaminh Đền Martin Hố Nai 1977 04.08.2014
150 M. Gioan Thánh giá Thân Văn Triệu OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1974 29.10.2008
151 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1976 30.05.2013
152 Anrê Kim Thông Nguyễn Đức Trình OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 20.07.2017
153 Phêrô Đỗ Văn Trường SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1977 02.07.2016
154 Antôn Nguyễn Vũ Trường MF Giáo xứ Long Thuận Xuân Lộc 1905 25.05.2010
155 M. Piô X Nguyễn Văn OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29.10.2008
156 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn OP Cđ. Đaminh Hiền Đức Long Thành 1968 15.07.2006
157 M. Phêrô Nguyễn Tấn Tường OCist Đv.  Xitô An Phước Long Đức Long Thành 1975 29.10.2008
158 Antôn-Quỳnh Đinh Bạt Tựu OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1964 28.06.2011
159 Philipphê-Minh Vũ Ngọc Tuy OSB Bê trên Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1958 11.02.1993
160 Saviô Trần Ngọc Tuyên OH Dòng Thánh Gioan TC Thánh Tâm Hố Nai 1940 23.04.1987
161 Giuse-Khang Nguyễn Sỹ Tuyên OSB Đv.  Biển Đức Thiên Bình Long Thành 1971 11.11.2009
162 Gioakim Phạm Thái Tuyên SDB Cđ. Don Bosco Tân Cang Long Thành 1979 23.08.2012
163 Giuse Trần Phú Vinh SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1960 18.10.2003
164 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh OCist Đv.  Xitô Phước Lý Vĩnh Phước Phước Lý 1933 22.08.1968
165 Giuse Phạm Hưng Vĩnh OP Chánh xứ Ngọc Đồng Hòa Thanh 1971 04.08.2009
166 Gioakim Nguyễn Đức SSS Cđ. Thánh Thể Hải Dương Hố Nai 1980 23.11.2015
167 Gioakim Nguyễn Hoàng SSS Chánh xứ Hải Dương Hố Nai 1975 10.01.2011

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...