30/11/2017
2707

MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
LƯU Ý:
1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này. Tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12:
a. không được cử hành lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381);
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
3. Khi cử hành Bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
THÁNG MƯỜI HAI 2017
 
01                14                X                Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.
02 15 X Thứ Bảy đầu tháng. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.
03
[12]
16
  [10]
Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Nhật: NĂM B. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Duyên Lãng_H.Xuân Lộc
- Gx Gia Vinh_H.Xuân Lộc
- Gx Kim Thượng_H.Gia Kiệm
- Gh.Long Thọ_H.Phước Lý
- Gx Phú Hòa_H.Túc Trưng
- Gx Tà Lài_H.Phương Lâm
- Gh Tân Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thiên Ân_H.Long Thành
- Gx Thống Nhất_H.Túc Trưng
- Gx Trung Ngãi_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Trà_H.Hố Nai
04 17 Tm Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
5 18 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
6 19 Tm Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.
7 20 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
8 21 Tr Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Bùi Đệ_H.Phú Thịnh
- Gx Dốc Mơ_H.Gia Kiệm
- Gx Đan Kar_H.Túc Trưng
- Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội_H.Gia Kiệm
- Gx Hoàn Quân_H.Xuân Lộc
- Gx Suối Cả_H.Xuân Lộc
- Gx Tam Phú_H.Túc Trưng
- Gx Thọ Hòa_H.Xuân Lộc
09 22 Tm Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35 – 10,1.6-8.
10 23 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đông Hòa_ H. Biên Hòa
- Gx Giang Điền_H. Phú Thịnh
- Gx Phú Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Suối Cát_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Tây_ H. Xuân Lộc
- Gx Xuân An_H. Phú Thịnh
11 24 Tm Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
12 25 Tm Thứ Ba. Đức Mẹ Guadalupe (Tr). Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
13 26 Đ Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
14 27 Tr Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
15 28 Tm Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
LƯU Ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991).
16 29 Tm Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
17 30 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng. Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Hải_H. Hố Nai
- Gx Bùi Hiệp_ H. Tân Mai
- Gx Hà Nội_H. Hố Nai
- Gx Nghĩa Hiệp_H. Phước Lý
- Gx Nghĩa Sơn_H. Biên Hòa
- Gx Thái Xuân_H. Xuân Lộc
 - Gx Xuân Đông_H. Xuân Lộc
18 1.11 Tm Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.
19 02 Tm Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 03 Tm Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 04 Tm Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 05 Tm Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 06 Tm Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24
 
 
 
07 Tm
 
 
Tr
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

MÙA GIÁNG SINH

Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
25              08                 Tr                 Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15--20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
26 09 Đ Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 10 Tr Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
28 11 Đ Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,52,2; Mt 2,13-18.
29 12 Tr Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 13 Tr Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40
31 14 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. St 15,1-6; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22.39-40. (Ấn bản I: Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21) (Không cử hành lễ thánh Silvester I, giáo hoàng).
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Lai Ổn_H.Hoà Thanh
- Gx Quang Lâm_H.Phương Lâm
- Gx Thiên Đức_H.Xuân Lộc
- Gh.Xuân Hiệp_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Sơn_H.Túc Trưng

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...