26/11/2016
2137
MÙA VỌNG
Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
 
27/11 28/10
Bính Thân
Tm             CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Nhật: NĂM A. Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận : 
- Gx Kim Thượng _ H. Gia Kiệm
- Gx Phú Hòa_ H. Túc Trưng
- Gx Tà Lài_H. Phương Lâm
Gx Thiên Ân_H. Long Thành
- Gx Thống Nhất - H. Túc Trưng

- Gx Trung Ngãi_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Trà_ H. Hố Nai 
28  29 Tm Thứ Hai. Is 4,2-6 (hoặc Is 2,1-5); Mt 8,5-11.
29 01.11 Tm Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.
30 02 Đ Thứ Tư. LỄ THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

THÁNG MƯỜI HAI 2016
 
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho các binh sĩ trẻ con:  Xin cho khắp nơi trên thế giới biết loại bỏ gương xấu bắt các trẻ con đi lính.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tộc Âu Châu và Tin Mừng: Xin cho các dân tộc Âu Châu biết tái khám phá vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của Tin Mừng đem lại sự sống,  niềm vui và hy vọng.
01                           03                             Tm                      Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
02 04 Tm
Thứ Sáu đầu thángIs 29,17-24; Mt 9,27-31.
Lưu ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04.1991).
 
03 05 Tr Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20. 
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Vinh_H. Xuân Lộc          
- Gh Long Thọ_H. Phước Lý
- Gx Hồng Ân _H. Xuân Lộc
04 06 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Đamas, linh mục).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Duyên Lãng_H. Xuân Lộc
- Gx Đông Hòa_ H. Biên Hòa
-
 Gx Giang Điền_H. Phú Thịnh
- Gx Phú Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Suối Cát_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Tây_ H. Xuân Lộc
- Gx Xuân An_H. Phú Thịnh
05 07 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.
06 08 Tm Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-10; Mt 18,12-14.  
07 09 Tr Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
08 10 Tr Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Bùi Đệ_H. Phú Thịnh
- Gx Dốc Mơ_H. Gia Kiệm
- Gx Đan Kar_ H. Túc Trưng
- Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội _H. Gia Kiệm- Gx Hoàn Quân_H. Xuân Lộc
- Gx Suối Cả_H. Xuân Lộc
- Gx Tam Phú_ H. Túc Trưng
- Gx Thọ Hòa_ H. Xuân Lộc
09 11 Tm Thứ Sáu. Lễ thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
10 12 Tm Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
11 13 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và có thể dùng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ Thánh Đamasô I, giáo hoàng).
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Hải_H. Hố Nai
- Gx Bùi Hiệp_ H. Tân Mai
- Gx Nghĩa Hiệp_H. Phước Lý
- Gx Nghĩa Sơn_H. Biên Hòa
- Gx Thái Xuân_H. Xuân Lộc
 - Gx Xuân Đông_H. Xuân Lộc
12 14 Tm Thứ Hai. Đức Mẹ Guadalupê (Tr).  Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
13 15 Đ Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21, 28-32.
14 16 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
15 17 Tm Thứ Năm. Is 54,1-10;  Lc 7,24-30.
16 18 Tm Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.
17 19 Tm Thứ Bảy. St 49,1-2.8-10; Mt 1,1-17.
18 20 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Hà Nội_H. Hố Nai
19 21 Tm Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.
20 22 Tm Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 23 Tm Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục.  Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 24 Tm Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 25 Tm Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66
24 26 Tm Thứ Bảy. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

MÙA GIÁNG SINH
Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24               26                 Tr               Thứ Bảy. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).
25 27 Tr CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14). 
 
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
26 28 Đ Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 29 Tr Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
 28 30 Đ Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.
29 01/12 Tr Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 02 Tr Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Lai Ổn_H. Hòa Thanh
- Gx Quang Lâm_ H. Ph. Lâm
- Gx Thiên Đức_H. Xuân Lộc
31 03 Tr
 
Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...