20/10/2020
5604
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung:
Cầu cho trí tuệ nhân tạo. Xin cho các tiến bộ về ngành công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ cho thiện ích của con người.
 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
01.11                          16.9                      Tr                CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Lịch Chầu lượt
- Gx Biên Hòa (Biên Hòa)
- Gx Gia Lào (Xuân Lộc)
- Gx Phước Bình (Long Thành) - GxKim Bích (Hố Nai)
- Gx Tâm An (An Bình)
- Gx Thịnh An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Thiện (Xuân Lộc)

LƯU Ý
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
 Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
 
02                 17                Tm               Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

 LƯU Ý
Theo Tông Hiến ngày 10.8.1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
 

03                         

18                         

X                         

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.

04

19

Tr

Thứ Tư. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.

05

20

X

Thứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

06

21

X

Thứ Sáu đầu tháng. Pl 3,17−4,1; Lc 16,1-8.

07

22

X

Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

08

23

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13.

Lịch Chầu lượt

- Gx Gia Phát (Gia Kiệm)

- Gx Tân Mai (Tân Mai)

- Gx Tân Xuân (Xuân Lộc)

- Gx Tân Yên (Gia Kiệm)

- Gx Thái Lạc (Long Thành)

09

24

Tr

Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a (1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

10

25

Tr

Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11

26

Tr

Thứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2004)

Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH

Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

12

27

Đ

Thứ Năm. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Plm 7-20; Lc 17,20-25.

13

28

X

Thứ Sáu. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.

14

29

X

Thứ Bảy. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

15

01.10

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hay Mt 25,14-15.19-21). (Không cử hành lễ thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

 

 

Đ

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991]. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Mt 10,28-33 (SBĐNL trang: 40, 46, 51).

Lịch Chầu lượt

- Gx An Lâm (Phương Lâm)

- Gx Bình Sơn (Long Thành)

- Gx Đại Điền (Phước Lý)

- Gx Hiếu Liêm (Phú Thịnh)

- Gx Hóa An (Biên Hòa)

- Gx Hòa Lâm (Phương Lâm)

- Gx Martinô (Gia Kiệm)

- Gx Thạch Lâm (Phương Lâm)

- Gx Thiện An (Phú Thịnh)

- Gx Tiên Lâm (Phương Lâm)

- Gx Xuân Bắc (Xuân Lộc)

- Gx Văn Lâm (Phương Lâm)

16

02

X

Thứ Hai. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.

17

03

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

18

04

X

Thứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28 (hay lễ về hai thánh Tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).

19

05

X

Thứ Năm. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

20

06

X

Thứ Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

21

07

Tr

Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22

08

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46. (Không cử hành lễ thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).

Lịch Chầu lượt

- Gx Bình Khánh (Xuân Lộc)

- Gx Bùi Hưng (Tân Mai)

-  Gx Bùi Vĩnh (Tân Mai)

- Gx Chánh Tòa (Xuân Lộc)

- Gx Phú Dòng (Túc Trưng)

- Gx Hồng Ân (Xuân Lộc)

- Gx Mẫu Tâm (Gia Kiệm)

- Gx Nam Hải (Hố Nai)

- Gx Phú Lý (Phú Thịnh)

- Gx Phúc Lâm (Hố Nai)

- Gx Phước Lý (Phước Lý)

- Gx Quang Lâm (Phương Lâm)

- Gx Tân Cang (Long Thành)

- Gx Tân Vinh (Biên Hoà)

- Gx Thạch An (Phú Thịnh)

- Gx Thánh Gia (Xuân Lộc)

- Gx Thái An (Biên Hòa)

- Gx Thừa Đức (Xuân Lộc)

- Gx Trảng Táo (Xuân Lộc)

- Gx Xuân Kitô (Xuân Lộc)

- Gh Xuân Minh (Túc Trưng)

- Gx Xuân Tôn (Xuân Lộc)

23

09

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4

24

10

Đ

Thứ Ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. (CD 878/90). 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Mt 10,28-33 (SBĐNL tr. 40, 46, 51).

Kỷ niệm:

NGÀY THIẾT LẬP HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM (24.11.1960)

25

11

X

Thứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

26

12

X

Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

27

13

X

Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11−21,2; Lc 21,29-33.

28

14

X

Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.


KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2019 - 2020
NĂM PHỤNG VỤ 2020 -2021
Năm B
 
29               15                Tm               CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
30 16 Đ Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...