01/11/2017
2768
Ý CẦU NGUYỆN:
 
Cầu cho việc làm chứng về Tin Mừng tại Á Châu: Xin cho các Kitô hữu Á Châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á Châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt đối với tín đồ của các tôn giáo khác.
 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
 
01         13         Tr         Thứ . CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7.2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.


LƯU Ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
02               14               Tm               Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.
03 15 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
04 16 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
05 17 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Biên Hòa_H. Biên Hòa
- Gx Gia Lào_H. Xuân Lộc
- Gx Kim Bích_H. Hố Nai
- Gx Tâm An_H. An Bình
- Gx Thịnh An_H. Phú Thịnh
06 18 X Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.
07 19 X Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
08 20 X Thứ . Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
09 21 Tr Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a; Ga 2,13-22 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 8, 15).
10 22 Tr Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
11 23 Tr Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2004)
Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc
12 24 X
 
 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hoặc 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ Thánh Jôsaphát, giám mục).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Hòa Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Tân Mai_H. Tân Mai
- Gx Tân Xuân_H. Xuân Lộc
-
- Gx Thái Lạc_H. Long Thành
13 25 X Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
14 26 X Thứ Ba. Kn 2,23―3,9; Lc 17,7-10.
15 27 X Thứ . LThánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
16 28 X Thứ Năm. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 7,22―8,1; Lc 17,20-25.
17 29 Tr Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
18 1/10 X Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.
19 02 X
 
 
 Đ
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52). 
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx An Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Bình Sơn_H. Long Thành
- Gx Đại Điền_H. Phước Lý
- Gx Hiếu Liêm_H. Phú Thịnh
- Gx Martinô_H. Gia Kiệm
- Gx Thạch Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Thiện An_H. Phú Thịnh
- Gx Tiên Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Xuân Bắc_H. Xuân Lộc
- Gx Văn Lâm_H. Phương Lâm
20 03 X Thứ Hai. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
21 04 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 05 Đ Thứ . Lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
23 06 X Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.
24 07 Đ Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26. (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52). 
25 08 X Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.
26 09 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Vĩnh_ H. Tân Mai
- Gx Chánh Tòa_H. Xuân Lộc
- Gx Chúa Cứu Thế Phú Dòng_H. Túc Trưng
- Gx Bùi Hưng_H. Tân Mai
- Gx Mẫu Tâm_H. Gia Kiệm
- Gx Nam Hải_H. Hố Nai
- Gx Phú Lý_H. Phú Thịnh
- Gx Phúc Lâm_H. Hố Nai
- Gx Phước Lý_H. Phước Lý
- Gx Tân Vinh_H. Biên Hoà
- Gx Thạch An_H. Phú Thịnh
- Gx Thái An_H. Biên Hòa
- Gh Thừa Ân_H. Xuân Lộc
- Gx Thừa Đức_H. Xuân Lộc
- Gx Thánh Gia_H. Xuân Lộc
- Gx Trảng Táo_H. Xuân Lộc
- Gx Xuân Kitô_H. Xuân Lộc
- Gx Tân Cang_H. Long Thành
27 10 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
28 11 X Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
29 12 X Thứ . Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
30 13 Đ Thứ Năm. LỄ THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...