01/11/2016
2197

 

THÁNG 11
THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho đông đảo những người di dân và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp, trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ.
- Ý truyền giáo: Cầu cho linh mục và giáo dân trong các giáo xứ biết cộng tác với nhau nhằm phục cộng đoàn và đừng nản lòng trước những khó khăn.
01        02      
[10] 
Tr                          Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7.2-4.9-14; 1Ga 3.1-3; Mt 5,1-12a.
02 03                                    Tm           Thứ Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.


Theo Tông Hiến ngày 10.8.1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Lưu ý : 
  Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
 
03          04           X           Thứ Năm đầu tháng. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
04 05 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 3,17−4,1; Lc 16,1-8.
05 06 X Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
06 07 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14; Tx 2,16—3,5; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Tân Mai_H. Tân Mai
- Gx. Tân Xuân_H. Xuân Lộc
- Gx. Tân Yên_H. Gia Kiệm
- Gx. Thái Lạc_H. Long Thành
07 08 X Thứ Hai. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
08 09 X Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
09 10 Tr Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a; Ga 2,13-22 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 8, 15).
10 11 Tr Thứ Năm. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Plm 7-20; Lc 17,20-25.
11 12 Tr Thứ Sáu. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2004):
Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH, Gm. Gp. Xuân Lộc
12 13 Đ Thứ Bảy. Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
13 14 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
    Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. An Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Bình Sơn_H. Long Thành
- Gx. Đại Điền_H. Phước Lý
- G.họ Hiếu Liêm_H. Phú Thịnh
- Gx. Martinô_H. Gia Kiệm
- Gx. Thạch Lâm_H. Phương Lâm
- Gx. Thiện An_H. Phú Thịnh
- Gx. Xuân Bắc_H. Xuân Lộc
- Gx. Văn Lâm_H. Phương Lâm
14 15 X Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
15 16 X Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
16 17 X Thứ Tư. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
17 18 Tr Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
18 19 X Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48; (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).
19 20 X Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
20 21 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bình Khánh_H. Xuân Lộc
- Gx. Bùi Hưng_H. Tân Mai
- Gx. Chính Toà_H. Xuân Lộc
- Gx. Chúa Cứu Thế Phú Dòng_H. Túc Trưng
- Gx. Mẫu Tâm_H. Gia Kiệm
- Gx. Nam Hải_H. Hố Nai
- Gx. Phú Lý_H. Phú Thịnh
- Gx. Phúc Lâm_H. Hố Nai
- Gx. Phước Lý_H. Phước Lý
- Gx. Tân Cang_H. Long Thành
- Gx. Tân Vinh_H. Biên Hoà
- Gx. Thái An_H. Biên Hòa
- Gx. Thừa Đức_H. Xuân Lộc
- Gx. Thạch An_H. Phú Thịnh
- Gx. Thánh Gia_H. Xuân Lộc
- G.họ Trảng Táo_H. Xuân Lộc
- Gx. Xuân Kitô_H. Xuân Lộc
- G.họ Xuân Tôn_H. Xuân Lộc
21 22 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 23 Đ Thứ Ba. Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
23 24 X Thứ Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
24 25 Đ Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26. (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).
25 26 X Thứ Sáu. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 20,1-4.11−21,2; Lc 21,29-33.
26 27 X Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2016

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...