26/09/2021
3294
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo–Cầu cho các tông đồ Truyền giáo.
Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ý thức rằng họ được trao trách nhiệm loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đượm Tin Mừng.
THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
 
01.10                    25.8                     Tr           Thứ  Sáu đầu tháng.THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
02 26 Tr Thứ  Bảy đầu tháng.Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.
03 27 X


Tr
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hay Mc 10,2-12).
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi[HĐGM Việt Nam,khóa họp tháng 4.1991): Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Mẹ HCG (Gia Kiệm)
- Gx Đại Lộ (Hố Nai)
- Gx Gia Canh (Túc Trưng)
- Gx Hưng Bình (Gia Kiệm)
- Gx Kẻ Sặt (Hố Nai)
- Gx Long Thành (Long Thành)
- Gx Minh Hòa (An Bình)
- Gx Núi Đỏ (Xuân Lộc)        - Gx Phú Tảo (Hố Nai)
- Gx Tân Hiệp (Long Thành)
- Gx Thái Hiệp (Biên Hòa)
- Gx Thiết Nham (Phước Lý)
- Gx Thiên Triều (Tân Mai)
- Gx Thọ Lộc (Xuân Lộc)
- Gx Tiên Chu (Hòa Thanh)
- Gx Trúc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Vĩnh An (Túc Trưng)
- Gx Xuân Lâm(Phương Lâm)
04 28 Tr Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.Gn 1,1-2,1.11;Lc 10,25-37.
05 29 X Thứ  Ba. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (Tr).Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
06 01.9 X Thứ  Tư. Thánh Brunô. linh mục (Tr).Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
07 02 Tr Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 03 X Thứ  Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2;Lc 11,15-26.
09 04 X Thứ  Bảy. Thánh Điônysiô , giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
10 05 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thượng (Tân Mai)
11 06 X Thứ Hai. Thánh Gioan XXIII,giáo hoàng (Tr).Rm 1,1-7;Lc 11,29-32.
12 07 X Thứ  Ba. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
13 08 X Thứ  Tư. Rm 2,1-11;Lc 11,42-46.
14 09 X Thứ Năm.Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
Kỷ niệm:
NGÀY THIẾT LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
15 10 Tr Thứ  Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
16 11 X Thứ  Bảy. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr).Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
17 12 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45.(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thành Tâm (Long Thành)
18 13 Đ Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 14 X Thứ  Ba. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
20 15 X Thứ  Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
21 16 X Thứ Năm.Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
22 17 X Thứ  Sáu. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).Rm 7,18-25a;Lc 12,54-59.
 
23 18 X Thứ  Bảy. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).Rm 8,1-11;Lc 13,1-9.
24 19 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục).CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Tr). Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Ray (Xuân Lộc)
- Gx Hiền Hòa (Long Thành)
- Gx Hòa Hiệp (Hố Nai)
- Gx Minh Tín (An Bình)
- Gx Tân Hương (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Phanxicô (Tân Mai)
- Gh Thánh Vinh Sơn (Túc Trưng)
- Gx Xuân Bảo (Xuân Lộc)
25 20 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
26 21 X Thứ  Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
27 22 X Thứ  Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.
28 23 Đ Thứ Năm.THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;   Lc 6,12-19.
29 24 X Thứ  Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
30 25 X Thứ  Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
31 26 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.
Lịch Chầu lượt
- Gx Biên Hòa (Biên Hòa)
- Gx Gia Lào (Xuân Lộc)
- Gx Gia Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phước Bình (Long Thành)
- Gx Kim Bích (Hố Nai)
- Gx Xuân Thiện (Xuân Lộc)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...