28/09/2020
3428
THÁNG 10
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo:
Cầu cho sứ mạng của người giáo dân trong Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, nhờ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, biết dấn thân nhiều hơn nữa vào các trách vụ trong Hội Thánh.

THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
 
01.10                                         15.8                               Tr                              Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
TẾT TRUNG THU. Cầu cho Thiếu nhi (hay lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).
02 16 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.
03 17 X Thứ Bảy đầu tháng. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
04 18 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Assisi, tu sĩ)
Tr Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991): Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Mẹ HCG (Gia Kiệm)
- Gx Đại Lộ (Hố Nai)
- Gx Gia Canh (Túc Trưng)
- Gx Hưng Bình (Gia Kiệm)
- Gx Kẻ Sặt (Hố Nai)
- Gx Long Thành (Long Thành)
- Gx Minh Hòa (An Bình)
- Gx Núi Đỏ (Xuân Lộc)- Gx Phú Tảo (Hố Nai)
- Gx Tân Hiệp (Long Thành)
- Gx Thái Hiệp (Biên Hòa)
- Gx Thiết Nham (Phước Lý)
- Gx Thiên Triều (Tân Mai)
- Gx Thọ Lộc (Xuân Lộc)
- Gx Tiên Chu (Hòa Thanh)
- Gx Trúc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Vĩnh An (Túc Trưng)
- Gx Xuân Lâm(Phương Lâm)
05 19 X Thứ Hai. Thánh Faustina, trinh nữ (Tr). Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
06 20 X Thứ Ba. Thánh Brunô. linh mục (Tr). Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
07 21 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 22 X Thứ Năm. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
09 23 X Thứ Sáu. Thánh Điônysiô , giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
10 24 X Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
11 25 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hay Mt 22,1-10). (Không cử hành lễ thánh Gioan XXIII, giáo hoàng).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thượng (Tân Mai)
- Gx Thành Tâm (Long Thành)
12 26 X Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31−5,1; Lc 11,29-32.
13 27 X Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
14 28 X Thứ Tư. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
Kỷ niệm:
NGÀY THIẾT LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (14.10.1965)
15 29 Tr Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
16 30 X Thứ Sáu. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
17 01.9 Đ Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
18 02 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ thánh Luca, Tác giả sách Tin mừng).
Lịch Chầu lượt
- Gx Gia Ray (Xuân Lộc)
- Gx Hiền Hòa (Long Thành)
- Gx Hòa Hiệp (Hố Nai)
- Gx Tân Hương (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Phanxicô (Tân Mai)
- Gh Thánh Vinhsơn (Túc Trưng)
- Gx Xuân Bảo (Xuân Lộc)
19 03 X Thứ Hai. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
20 04 X Thứ Ba. Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.
21 05 X Thứ Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
22 06 X Thứ Năm. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
23 07 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
24 08 X Thứ Bảy. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
25 09 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.
Lịch Chầu lượt
- Gx Minh Tín (An Bình)
- Gx Quảng Tâm (An Bình)
26 10 X Thứ Hai. Ep 4,32 5,8; Lc 13,10-17.
27 11 X Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
28 12 Đ Thứ Tư. THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
29 13 X Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
30 14 X Thứ Sáu. Pl 1,1-11; Lc 14,1-6.
31 15 X Thứ Bảy. Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...