01/10/2019
1958
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Xin cho hơi thở  của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.
 
THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
 
01
[10]                           
03
[09]                           
Tr                            Thứ Ba. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.
02 04 Tr Thứ Tư. Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
03 05 X Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12
04 06 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Br 1,15-22;  Lc 10,13-16.
05 07 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Faustina, nữ tu (Tr). Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.
06 08 X
 
 
 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kb 1,2-3; 2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi  (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ thánh Brunô, linh mục.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx ĐMHCG_H.Gia Kiệm
- Gx Đại Lộ_H.Hố Nai
- Gx Gia Canh_H.Túc Trưng
- Gx Hưng Bình_H.Gia Kiệm
- Gx Kẻ Sặt _H.Hố Nai
- Gx Long Thành _H.Long Thành
- Gx Minh Hòa_H.An Bình
- Gx Núi Đỏ_H.Xuân Lộc- Gx Phú Tảo _H.Hố Nai
- Gx Tân Hiệp _H.Long Thành
- Gx Thái Hiệp_H.Biên Hòa
- Gx Thiết Nham _H.Phước Lý
- Gx Thiên Triều _H.Tân Mai
- Gx Thọ Lộc_H.Xuân Lộc
- Gx Trúc Lâm _H.Phương Lâm
- Gx Vĩnh An_H.Túc Trưng
- Gx Xuân Lâm _H.Phương Lâm
07 09 Tr Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Tiên Chu_H.Hòa Thanh
- Gx Xuân Lâm _H.Phương Lâm
08 10 X Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
09 11 X Thứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
10 12 X Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
11 13 X Thứ Sáu. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
12 14 X Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
13 15 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Thượng_H.Tân Mai
- Gx Thành Tâm_H.Long Thành
14 16 X Thứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
15 17 Tr Thứ Ba.  Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
16 18 X Thứ Tư. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.
17 19 Đ Thứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
18 20 Đ Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 21 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
20 22 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8. Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Ray_H. Xuân Lộc
- Gx Hiền Hòa_H. Long Thành
- Gx Hòa Hiệp_H. Hố Nai
- Gx Tân Hương_H. Phú Thịnh
- Gx Thánh Phanxicô_H. Tân Mai
- GhTh.Vinh Sơn_H. Túc Trưng
- Gx Xuân Bảo_H. Xuân Lộc
21 23 X Thứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.
22 24 X Thứ Ba. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
23 25 X Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
24 26 X Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
25 27 X Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
26 28 X Thứ Bảy. Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.
27 29 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl 35,12-14.16-18]; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Minh Tín_H. An Bình
- Gx Phước Bình_H. Long Thành
- Gx Quảng Tâm_H. An Bình
- Gx Xuân Thiện_H. Xuân Lộc
28 01
[10]
Đ Thứ Hai. THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;   Lc 6,12-19.
29 02 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
30 03 X Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.
31 04 X Thứ Năm. Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...