02/10/2017
2453
THÁNG 10
Hình ảnh có liên quan
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho quyền lợi của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng thiện ích chung.
THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
01                   12                      X                   Tr CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh).
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi [HĐGM Việt Nam, Khoá họp tháng 4.1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đại Lộ_H. Hố Nai
- Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp _ H. Gia Kiệm
- Gx Hưng Bình_H. Gia Kiệm
- Gx Gia Canh_H. Túc Trưng
- Gx Kẻ Sặt_H. Hố Nai
- Gx Liên Kim Sơn_ H. Long Thành
- Gx Long Thành_H. Long Thành
- Gx Minh Hòa_H. An Bình
- Gx Núi Đỏ_H. Xuân Lộc
- Gx Phú Tảo_H. Hố Nai - Gx Tân Hiệp_H. Long Thành
- Gx Thái Hiệp_H. Biên Hòa
- Gx Thiên Triều_H. Tân Mai
- Gx Thiết Nham_H. Phước Lý
- Gx. Thọ Lộc_H. Xuân Lộc
- Gx Trúc Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Tiên Chu_H. Hòa Thanh
- Gx Vĩnh An_H. Túc Trưng
- Gx Xuân Lâm_H. Phương Lâm
02 13 Tr Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. 
 03 14 X Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
04 15 Tr Thứ . LThánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62 (hoặc lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).
05 16 X Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.
06 17 X Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô. linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
07 18 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hoặc Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 19 X
 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.
09 21 X Thứ Hai. Thánh Điônisyô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.
10 21 X Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
11 22 X Thứ . Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
12 23 X Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
13 24 X Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
14 25 X Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
15 26 X CHÚA NHT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc 22,1-10). (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Thượng_H.Tân Mai
- Gx Thành Tâm_H. Long Thành
16 27 X Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
17 28 Đ Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
18 29 Đ Thứ . THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.
19 30 X Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
20 01/9 X Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
21 02 X Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
22 03 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Gia Ray_H. Xuân Lộc
- Gx Hiền Hòa_H. Long Thành
- Gh Hiền Phước_H. Long Thành
- Gx Hoà Hiệp_H. Hố Nai
- Gx Tân Hương_H. Phú Thịnh
- Gx Xuân Bảo_H. Xuân Lộc
- Gx Thánh Phanxicô_H. Tân Mai
23 04 X Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.
24 05 X Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
25 06 X Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
26 07 X Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
27 08 X Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
28 09 Đ Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;      Lc 6,12-19.
29 10 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Minh Tín_H.An Bình
- Gx Phước Bình_H. Long Thành
- Gx Quảng Tâm_H. An Bình
- Gx Xuân Thiện_H. Xuân Lộc
30 11 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
31 12 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...