01/10/2015
1537

Tháng 10

THÁNG MÂN CÔI
 

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Xin Chúa cho nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới, bị xóa tận gốc.

- Ý truyền giáo: Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu của lục địa Á châu, với tinh thần truyền giáo, biết công bố Tin Mừng cho tất cả những ai đang mong chờ.

Dương lịch Âm lịch Áo lễ

Lễ

TV

01 19/08 Tr Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

 

02 20 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.    
03 21 X Thứ Bảy đầu tháng. Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.
04 22 X


Tr

 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hay Mc 10,2-12).

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi [HĐGM Việt Nam, Khoá họp tháng 4.1991]:    Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Assisi).
 
Ngày hành hương về Nhà thờ Giáo hạt 

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 • Giáo xứ Đại Lộ - Hạt Hố Nai
 • Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Hạt Gia Kiệm
 • Giáo xứ Gia Canh – Hạt Túc Trưng
 • Giáo xứ Hưng Bình – Hạt Gia Kiệm
 • Giáo xứ Kẻ Sặt – Hạt Hố Nai
 • Giáo xứ Long Thành – Hạt Long Thành
 • Giáo xứ Núi Đỏ – Hạt Xuân Lộc
 • Giáo xứ Minh Hoà – Hạt An Bình
 • Giáo xứ Phú Tảo – Hạt Hố Nai
 • Giáo xứ Tân Hiệp – Hạt Long Thành
 • Giáo xứ Thái Hiệp – Hạt Biên Hòa
 • Giáo xứ Thiên Triều – Hạt Tân Mai
 • Giáo xứ Thiết Nham – Hạt Phước Lý
 • Giáo xứ Thọ Lộc – Hạt Xuân Lộc
 • Giáo xứ Tiên Chu – Hạt Hoà Thanh
 • Giáo xứ Trúc Lâm – Hạt Phương Lâm
 • Giáo xứ Vĩnh An – Hạt Túc Trưng
 • Giáo xứ Xuân Lâm - Hạt Phương Lâm
III
05 23 X Thứ Hai. Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.  
06 24 X Thứ Ba. Thánh Brunô. linh mục (Tr). Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.  
07 25 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ mân côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.  
08 26 X Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.  
09 27 X Thứ Sáu. Thánh Điônisyô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.  
10 28 X Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
11 29 X CHÚA NHT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay Mc 10,17-27)
(Không cử hành lễ
thánh Gioan XXIII, giáo hoàng).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
 • Giáo xứ Bùi Thượng – Hạt Tân Mai
 • Giáo xứ Thành Tâm – Hạt Long Thành
 IV
12 30 X Thứ Hai. Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.  
13 01/09 X Thứ Ba. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.  
14 02 X Thứ Tư. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.  
15 03 Tr Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.  
16 04 X Thứ Sáu. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr), thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.  
17 05 Đ Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.  
18 06 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay Mc 10,42-45). Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. (Không cử hành lễ thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng).
 
Thánh lễ với Nghi thức Khai Tâm Kitô giáo
tại Gx Hà Nội – H. Hố Nai

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Gia Ray – Hạt Xuân Lộc
·         Giáo xứ Hiền Hoà – Hạt Long Thành
·         Giáo xứ Hoà Hiệp – Hạt Hố Nai
·         Giáo xứ Tân Hương – Hạt Phú Thịnh
·         Giáo xứ Xuân Bảo – Hạt Xuân Lộc
I
19 07 X Thứ Hai. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

 

20 08 X Thứ Ba. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.  
21 09 X Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.  
22 10 X Thứ năm. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.  
23 11 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.  
24 12 X Thứ Bảy. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.  
25 13 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
·         Giáo xứ Minh Tín – Hạt An Bình
·         Giáo xứ Quảng Tâm – Hạt An Bình
 
26 14 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.  
27 15 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.  
28 16 Đ Thứ Tư. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;      Lc 6,12-19.   
29 17 X Thứ Năm. Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.

 

30 18 X Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
31 19 X Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...