24/05/2021
2793
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo–Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân.
Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân được sự trợ giúp của cộng đoàn Kitô hữu, và mong cho họ được lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, thủy chung và nhẫn nại.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 
01.6                    21.4                     Đ                    Thứ  Ba. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017)
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
02 22 X Thứ  Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
03 23 Đ Thứ Năm đầu tháng.Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.
04 24 X Thứ  Sáu đầu tháng.Tb 11,5-17; Mc 12,25-37.
05 25 Đ Thứ  Bảy đầu tháng.Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
06 26 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ thánh Nobertô, giám mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
- Gx Cẩm Tân (Xuân Lộc)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Nam Hà (Xuân Lộc)        
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Thiên Bình (Long Thành)
- Gx Thừa Ân (Xuân Lộc)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Xuân Long (An Bình)
- Gx Xuân Phú (Túc Trưng)
- Hiệp hội Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường (Hố Nai)
- Hội dòng Thánh Thể nam (Hố Nai) 
- Nữ Đan viện Cát Minh (Gia Kiệm)
07 27 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
08 28 X Thứ  Ba. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
09 29 X Thứ  Tư. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
10 01.5 X Thứ Năm. 2Cr 3,15- 4,1.3-6; Mt 5,20-26.
11 02 Tr Thứ  Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Dĩ An (Biên Hòa)       
- Gx Dầu Giây (An Bình)
12 03 Tr Thứ  Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
13 04 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.(Không cử hành lễ thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Chu (Phú Thịnh)
- Gx Liên Kinh Sơn (Long Thành)
- Gx Thánh Tâm (Hố Nai)
- Gx Thiên Phước (Long Thành)
- Gx Ngũ Phúc (Hòa Thanh)
14 05 X Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
15 06 X Thứ  Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
16 07 X Thứ  Tư. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
17 08 X Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
Ngày giỗ (1974)
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
18 09 X Thứ  Sáu. 2 Cr 11, 18.21b-30; Mt 6,19-23.
19 10 X Thứ  Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).2 Cr 12, 1-10; Mt 6,24-34.
20 11 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. G 38,1. 8-11; 2 Cr 5, 14-17; Mc 4, 35-41.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Minh (Phước Lý)
21 12 Tr Thứ Hai. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.St 12,1-9; Mt 7,1-5.
22 13 X Thứ  Ba. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
23 14 X Thứ  Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Tr Ban chiều:LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 15 Tr Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 16 X Thứ  Sáu. St 17,1.9-10,15-22; Mt 8,1-4.
26 17 X Thứ  Bảy. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
27 18 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43.(Không cử hành lễ thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Tân Lộc (Tân Mai)
28 19 Đ Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 18,16-33; Mt 8,18-22.
Đ Ban Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 20 Đ Thứ  Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Lợi Hà (Gia Kiệm)
30 21 X Thứ  Tư. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...