05/06/2019
2382
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.
 
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 
01
[06]                    
28
[04]                    
Đ
 
Tr                    
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
Kỷ niệm ngày Tấn Phong Giám Mục (2017)
Đức Cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
02 29 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23); Lc 24,46-53. (Không cử hành lễ thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gh Bàu Mây_H. Phương Lâm
- Gx Ngọc Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Tân Phú_ H. Xuân Lộc
- Gx Võ Dõng_H. Gia Kiệm
03 01
[05]
Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
04 02 Tr Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
05 03 Đ Thứ Tư. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
06 04 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
07 05 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19
08 06 Tr
Đ
Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Ban chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
09 07 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Phải đọc hay hát CA TIẾP LIÊN. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx La Ngà_ H. Túc Trưng
- Gx Lang Minh_H. Xuân Lộc
- Gx Long Đức_H. Long Thành
- Gx Lộ Đức_H. Hòa Thanh
- Gx Thánh Linh_H. Long Thành
- Gx. Văn Hải_H. Long Thành
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Nữ Đaminh (Đức Maria Thánh Linh)

LƯU Ý:
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
10                      08                     Tr                     Thứ Hai. Tuần X thường niên. Thánh vịnh tuần II. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12. (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Ga 19, 25-27).
11 09 Đ Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,13-16).
12 10 X Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
13 11 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 3,15- 4,1.3-6; Mt 5,20-26.
14 12 X Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.
15 13 X Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.
16 14 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Chu_H. Phú Thịnh
- Gx Bùi Thái_H. Tân Mai
- Gx Mỹ Hội_H. Phước Lý
- Gx Tân Tường_H.Phước Lý 
- Gx Túc Trưng_H.Túc Trưng
17 15 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
Ngày giỗ
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN (1974)
18 16 X Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
19 17 X Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
20 18 X Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
21 19 Tr Thứ Sáu. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.
22 20 X Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.
23 21 Tr
 
 
 
 
 
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tùy ý.
Ban chiều: Không cử hành lễ vọng Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình Hải_ H. Biên Hòa
- Gx Cẩm Tân_H. Xuân Lộc
- Gx Chà Rang_H. Xuân Lộc
- Gx Đức Thắng_H.Túc Trưng
- Gx Gia Yên_H.Gia Kiệm
- Gh Hà Phát_ H.Hố Nai
- Gx Hải Dương_ H.Hố Nai
- Gx Nam Hà_ H. Xuân Lộc
- Gx Nghĩa Yên_H.Phước Lý
- Gx Thiên Bình_H.Long Thành
- Gx Tín Nghĩa_H.Gia Kiệm
- Gx Xuân Long_H.An Bình
- Gx Xuân Phú_H.Túc Trưng
Hội dòng chầu thay Giáo phận:  
- Hội dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường (Gx Hà Nội)
- Hội dòng Thánh Thể Nam (Gx Hải Dương) 
- Đan viện Cát Minh (Gx Bình Minh)
24 22 Tr Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 23 X Thứ Ba. Thánh vịnh tuần IV. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
26 24 X Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
27 25 X Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 16,1-12, 15-16; Mt 7,21-29.
28 26 Tr
 
 
 
 
 
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. (Không cử hành lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo.)
Ban chiều: Không cử hành lễ vọng thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Dầu Giây_H. An Bình
- Gx Dĩ An_ H. Biên Hòa
29 27 Đ Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19. (Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.)
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Lợi Hà_H. Gia Kiệm
30 28 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. (Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Minh_H.Phước Lý
- Gx Ngũ Phúc_H. Hòa Thanh.  
- Gx Tân Lộc_H. Tân Mai
- Gx Thánh Tâm_H.Hố Nai
- Gx Thiên Phước_H. Long Thành

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...