31/05/2017
2769
THÁNG 06 
THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, là nguyên nhân tạo nên biết bao nạn nhân vô tội.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
01             07             Đ             Thứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
02 08 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
03 09 Đ
 
 
Đ
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.  Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
04 10 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx La Ngà_ H. Túc Trưng
- Gx Lang Minh_H. Xuân Lộc
- Gx Lộ Đức_H. Hòa Thanh
- Gx Thánh Linh_H. Long Thành
- Gx Long Đức_H. Long Thành
- Gx. Văn Hải_H. Long Thành
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Đan Viện Nữ Đaminh (Đức Maria Thánh Linh)

 
LƯU Ý:
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
05             11             Đ             Thứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.
06 12 X Thứ Ba. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
07 13 X Thứ . Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
08 14 X Thứ Năm. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mc 12,28b-34.
09 15 X Thứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
10 16 X Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
11 17 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bùi Thái_H. Tân Mai
- Gx Mỹ Hội_ H. Phước Lý
- Gx Tân Tường_H. Phước Lý
- Gx Túc Trưng_H. Túc Trưng
12 18 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
13 19 Tr
 
Thứ Ba. Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
14 20 X Thứ . 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
15      21 X Thứ Năm. 2Cr 3,15 ─ 4,1.3-6; Mt 5,20-26.
16 22 X Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.
17 23 X Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.
Ngày giỗ :
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN (1974)
18 24 Tr CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58. Có thể đọc hay hát Ca tiếp liên tùy ý.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bình Hải_H. Biên Hòa
- Gx Bùi Chu_ H. Phú Thịnh
- Gx Cẩm Tân_H. Xuân Lộc
- Gx Đức Thắng_H. Túc Trưng
- Gx Gia Yên_H. Gia Kiệm
- Gx Hải Dương_H. Hố Nai
- Gx Nam Hà_H. Xuân Lộc
- Gx. Nghĩa Yên_H. Phước Lý
- Gx Thiên Bình_H. Long Thành
- Gx. Tín Nghĩa_H. Gia Kiệm
- Gx Xuân Phú_H. Túc Trưng

- Gx Xuân Phú_H. Xuân Long
Hội Dòng chầu thay Giáo phận:
- Dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường
- Dòng Thánh Thể Nam (Hải Dương)
- Đan Viện Cát Minh (Bình Minh)
19 25 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
20 26 X Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
21 27 Tr Thứ . Lễ Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.  2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
22 28 X Thứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
23 29 Tr
 
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
Chiều: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
PVGK – Kinh chiều II của Lễ Thánh Tâm.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Dầu Giây_H. An Bình
26 01/06 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. (Không cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ).
25 02 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.  Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
Giới Trẻ Cử Hành Lễ Bổn Mạng
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (+1859)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
-
- Gx Ngũ Phúc_H. Hòa Thanh
- Gx Thánh Tâm_H. Hố Nai
- Gx Tân Lộc_H. Tân Mai
- Gx Thiên Phước_H. Long Thành
26 03 X Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.
27 04 X Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
28 05 Đ
 
Đ
Thứ . Lễ thánh Irênê, giám mục, tử đạo.Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 06 Đ Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Lợi Hà_H. Gia Kiệm


30
07 X Thứ Sáu. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 17,1.9-10,15-22; Mt 8,1-4.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...