03/06/2016
1879
THÁNG 06
- Ý chung: Cầu cho những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người cô đơn, tìm được nhiều dịp để gặp gỡ và nối kết, ngay trong các thành phố lớn trên thế giới.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh nam nữ gặp được những nhà đào tạo biết sống niềm vui Tin Mừng và khôn ngoan chuẩn bị cho sứ vụ của họ.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 
DƯƠNG LỊCH                   ÂM LỊCH            ÁO LỄ                 THÁNH LỄ
01 26
 
Đ Thứ Tư. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
02 27 X Thứ Năm đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
03 28 Tr Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Dầu Giây; Giáo hạt An Bình
04 29 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
05 01
[5]
X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17. (Không cử hành lễ Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).
Giới Trẻ Cử Hành Lễ Bổn Mạng
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (+1859)

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Tân Lộc; Giáo hạt Tân Mai
- Gx. Thánh Tâm; Giáo hạt Hố Nai
- Gx. Thiên Phước; Giáo hạt Long Thành
06 02 X Thứ Hai. Thánh Norbetô, giám mục (Tr). 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
07 03 X Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.
08 04 X Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
09 05 X Thứ Năm. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
10 06 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
11 07 Đ Thứ Bảy. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,7-13 (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,33-37).
12 08 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36—8,3 (hay Lc 7,36-50).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bùi Chu; Giáo hạt Phú Thịnh
- Gx. Ngũ Phúc; Giáo hạt Hòa Thanh
13 09 Tr Thứ Hai. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
14 10 X Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
15 11 X Thứ Tư. 2V 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
16 12 X Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
17 13 X Thứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
Ngày giỗ:
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN (1974).
18 14 X Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
19 15 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Dcr 12,10-11; 13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).
20 16 X Thứ Hai. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
21 17 X Thứ Ba. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
22 18 X Thứ Tư. Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo. 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.
23 19 X
Tr
Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 20 Tr Thứ Sáu. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 21 X Thứ Bảy. Ac 2, 2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
26 22 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx. Bắc Minh; Giáo hạt Phước Lý
- Gx. Liên Kim Sơn; Giáo hạt Long Thành
- Gx. Lợi Hà_H. Gia Kiệm
27 23 X Thứ Hai. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
28 24 Đ Thứ Ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.
Đ Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 25 Đ
Thứ Tư. THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
30 26 X Thứ Năm. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...