01/05/2020
2781
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo:
Cầu cho các Phó tế. Xin cho các Phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”
01.5                                         09.4                              Tr                               Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 9,1-20; Ga 6,52-59 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.
Lịch Chầu lượt
- Gx An Bình (Biên Hòa)
- Gx Bình Minh (Gia Kiệm)   
- Gx Xuân Mỹ (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Quế (Xuân Lộc)
02 10 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
03 11 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. (Không cử hành lễ thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ).
NGÀY QUỐC TẾ ƠN GỌI. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và Tu sĩ.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đắc Lua (Phương Lâm)
- Gx Nagoa (Túc Trưng)
- Gx Long Thuận (Xuân Lộc)
- Gx Ninh Phát (Gia Kiệm) -G x Phương Lâm(Phương Lâm)
- Gx TrinhVương (Tân Mai)
- Gx Xuân Đường (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Hoa (Túc Trưng)
- Gx Xuân Linh (An Bình)
04 12 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.
05 13 Tr Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
06 14 Tr Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
07 15 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
08 16 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
09 17 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
10 18 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.
Lịch Chầu lượt
- Gx Long Bình (Tân Mai)
- Gx Truyền Tin (Long Thành)
11 19 Tr Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
12 20 Tr Thứ Ba. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
13 21 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8 (hay lễ về Đức Mẹ: Cv 1,12-14;  Lc 11, 27-28).
14 22 Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15 23 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
16 24 Tr Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
17 25 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Thanh (Túc Trưng)
18 26 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 16,11-15; Ga 15,2616,4a.
19 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
20 28 Tr Thứ Tư. Thánh Bênarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
21 29 Tr Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
22 30 Tr Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
23 01.4(n) Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
    Tr Ban chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Phụng vụ Lời Chúa: lấy ở Thánh lễ chính ngày.
Lịch Chầu lượt
- Gh Bàu Mây (Phương Lâm)
- Gx Ngọc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Phú (Xuân Lộc)
- Gx Võ Dõng (Gia Kiệm)
24 02 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
25 03 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Huy (Gia Kiệm)
26 04 Tr Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
27 05 Tr Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
28 06 Tr Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
Gx Tân Triều - Hạt Biên Hòa:
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
29 07 Tr Thứ Sáu. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19
30 08 Tr Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
    Đ Ban chiều:  LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
31 09 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17); Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). (Không cử hành lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth)  
- Đọc hay hát Ca Tiếp Liên.
Lịch Chầu lượt
- Gx La Ngà (Túc Trưng)
- Gx Lang Minh (Xuân Lộc)
- Gx Long Đức (Long Thành)
- Nữ Đan viện Đaminh (Đức Maria Thánh Linh)
- Gx Lộ Đức (Hòa Thanh)
- Gx Thánh Linh (Long Thành)
- Gx Văn Hải (Long Thành) 

LƯU Ý
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...