30/04/2019
1053
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội Phi Châu, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.
 
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).
 
01
[05]                    
27
[03]                    
Tr                     Thứ Tư. Thánh Giuse Thợ (Tr). Ngày Quốc tế lao động. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21 (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26 – 2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx An Bình_H.Biên Hoà
- Gx Bình Minh_H.Gia Kiệm
- Gx Xuân Mỹ_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Quế_H.Xuân Lộc
02 28 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
03 29 Đ Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
04 30 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
05 01
[04]
Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27b-32, 40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bạch Lâm_H. Gia Kiệm
- Gx Long Thuận_H.Xuân Lộc - Gx Nagoa_H.Túc Trưng
- Gx Thành Đức_H.Long Thành
- Gx Trinh Vương_H.Tân Mai
- Gx Xuân Đường_H.Xuân Lộc
- Gx Xuân Linh_H.An Bình
- Gx Suối Tre_ H. Xuân Lộc
06 02 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
07 03 Tr Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
08 04 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
09 05 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
10 06 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
11 07 Tr Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
12 08 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30. (Không cử hành lễ thánh Nêrêô, thánh Achillêô và thánh Pancratiô, tử đạo.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đắc Lua_H. Phương Lâm
- Gx Long Bình_H.Tân Mai
- Gx Phương Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Truyền Tin_H.Long Thành
- Gx Ninh Phát_H. Gia Kiệm
- Gx Xuân Hoa_H.Túc Trưng
13 09 Tr Thứ Hai. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;  Lc 11,27-28).
14 10 Đ Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15 11 Tr Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
16 12 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
17 13 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
18 14 Tr Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
19 15 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.
20 16 Tr Thứ Hai. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
21 17 Tr Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a
22 18 Tr Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
23 19 Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
24 20 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đức Huy_H. Gia Kiệm
25 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
26 22 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ thánh Philipphê Nêri, linh mục.)
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Xuân Thanh_H. Túc Trưng 
27 23 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô giám mục Cantuariô (Tr). Cv 16,11-15; Ga 15,2616,4a.
28 24 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
Ngày thánh Phaolô Trần Văn Hạnh tử đạo (1859 - Tại Chí Hòa) - Giáo xứ Tân Triều.
29 25 Tr Thứ . Cv 17,15.22 18,1; Ga 16,12-15.
30 26 Tr Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
31 27 Tr Thứ Sáu. ĐỨC MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...