31/03/2018
1688
Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà kinh tế thế giới được can đảm chống lại mô hình kinh tế có tính loại trừ và biết mở ra những lối đi mới.
MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt, trong những ngày này hát Alleluia.” (AC 22).
01 [04]           16
[02]          
Tr           CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a).
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).
3. Xh 14,15—15,1a.
4. Is 54,5-14.
5. Is 55,1-11.
6. Br 3,9-15.32—4,4.
7. Ed 36,16-17a.18-28.
8. Rm 6,3-11.
9. Mc 16,1-8.

LƯU Ý:
1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”.Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.
3. Không được chỉ cử hành Thánh Lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ hay nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi có cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.
5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.
6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
- Phần thứ nhất: Thắp nến Phục sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.
7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật chiếu soi thế gian.
9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành và bỏ câu: “Vậy giờ đây...” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em.”
Có thể hát bản dài hay ngắn.
10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài, nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài đọc Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại Kitô giáo.
11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban Bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
14. Lễ Đêm Canh Thức là Thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.
01                     16                     Tr                     CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8); Ga 20, 1-9 (hay Mc 16,1-8; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).
Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần Bát Nhật thì tùy ý.
 02 17 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.) Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.
03 18 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
04 19 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.) Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
05 20 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục.) Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2013)
Đức Cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc

06
21 Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
07 22 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. (Không cử hành lễ thánh Thánh Gioan Baotixita Lasalle, linh mục.) Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
08 23 Tr CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
-
- Gx Phúc Hải_ H. Biên Hòa
- Gx Tân Thành_H. Phú Thịnh
- Gx Thành Tín_H. Long Thành
- Gx Thiên Lộc_H. Long Thành
- Gx Tịnh Lâm_H. Phương Lâm
- Gx Truyền Tin_H.Long Thành  
09 24 Tr Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7, 10-14; 8,10; Dt 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
10 25 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
11 26 Đ Thứ . Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
12 27 Tr Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
13 28 Tr Thứ Sáu. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
14 29 Tr Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
15 30 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
-
- Gx Suối Tre_ H. Xuân Lộc
- Gx Thành Đức_H.Long Thành
16 1/3 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
17 02 Tr Thứ Ba. Cv 7,518,1a; Ga 6,30-35.
18 03 Tr Thứ . Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
19 04 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
20 05 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
21 06 Tr Thứ Bảy. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
22 07 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Đắc Lua_H. Phương Lâm
- Gx Ninh Phát_H. Gia Kiệm
- Gx Phương Lâm_H. Phương Lâm
- Gh Xuân Hoa_H.Túc Trưng
23 08 Tr Thứ Hai. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Adalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.
24 09 Tr Thứ Ba. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26;   Ga 10,22-30.
25 10 Đ Thứ Tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26 11 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
27 12 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
28 13 Tr
 
Thứ Bảy. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Maria Grignion Monfort, linh mục (Tr). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
29 14 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
- Gx Bắc Hoà _H.Phú Thịnh
- Gx Thiên Long_H. Long Thành
30 15 Tr Thứ Hai. Thánh Piô V, giáo hoàng. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...