29/02/2020
2781
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo:
Cầu cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
 
01.3                          08.02                          Tm                          CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bầu Cối (Xuân Lộc)
- Gx Bích Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đồng Hiệp(Phương Lâm)
- Gx Giang Lâm (Phương Lâm)
- Gx Lộc Hòa(An Bình)
- Gx Minh Long (Long Thành)
02 09 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
03 10 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
04 11 Tm Thứ Tư. Thánh Casimirô. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
05 12 Tm Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14 (Vulgata) [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.
06 13 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
07 14 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
08 15 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9. (Không cử hành lễ thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Mẹ Fatima (Gia Kiệm)
- Gx Bàu Hàm (An Bình)
- Gx Phát Hải (Gia Kiệm)- Gx Tâm Hòa (An Bình)
- Gx Thánh Mẫu(Túc Trưng)
- Gh Vinh Lâm (Phương Lâm)
- Gx Sỹ Phước (Long Thành)
09 16 Tm Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
10 17 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
11 18 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
12 19 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
13 20 Tm Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46. Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được chọn làm Giáo Hoàng (2013).
14 21 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
15 22 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Lộc (Gia Kiệm)- Gx Cáp Rang (Xuân Lộc)
- Gx Gia Tôn (Gia Kiệm)
- Gx Hiệp Lực (Xuân Lộc)
- Gx Long Phước (Long Thành)- Gx Ngọc Thanh (Túc Trưng) - Gx Tân Triều (Biên Hòa)
- Gx Thái Hòa (Hòa Thanh)
- Gx Xuân Kiên (Túc Trưng)
16 23 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
17 24 Tm Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
18 25 Tm Thứ Tư. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
19 26 Tr Thứ Năm. THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Bảo Thị (Xuân Lộc)  
- Gx Đức Long (Gia Kiệm) 
- Gx Hàng Gòn (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Đức (An Bình)      
- Gx Xuân Nhạn (Xuân Lộc)  
- Gx Suối Nho (Túc Trưng)
20 27 Tm Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
21 28 Tm Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
22 29 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bảo Vinh (Xuân Lộc)  
- Gx Hiệp Nhất (Túc Trưng)
- Gx Nghĩa Mỹ (Phước Lý)
- Gx Núi Tung (Xuân Lộc)
- Gx Tân Hữu (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Hòa (Tân Mai)
23 30 Tm Thứ Hai. Thánh Turibiô Môngrôvêjô, giám mục. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
24 01.3 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
25 02 Tr Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
LƯU Ý :
Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
26 03 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
27 04 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1971)
Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
28 05 Tm Thứ Bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
29 06 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).
Lịch Chầu lượt
- Gx Hòa Bình (Hòa Thanh)
- Gx Quảng Biên (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Thịnh (Phú Thịnh)
30 07 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.
31 08 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...