27/12/2020
4401
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo – Cầu cho tình huynh đệ nhân loại:
Xin Chúa ban cho chúng ta biết chung sống với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác bằng tình đồng loại trọn hảo, biết cầu nguyện cho nhau và cởi mở với hết thảy mọi người.
 
01.01                                         19.11                                          Tr                          Thứ Sáu đầu tháng.CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
Lịch Chầu lượt
- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)
- Gx Thuận An (Phú Thịnh)
LƯU Ý :
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầuhay ngoại lịchnếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
 
02                20                Tr                Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
03 21 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đại An (Hoà Thanh)
- Gx Đồng Phát (Phú Thịnh)
- Gx Kim Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phúc Nhạc (Gia Kiệm)
- Gh Trị An (Hoà Thanh)
- Gx Vĩnh Phước (Phước Lý)
- Gx Xuân Khánh (Xuân Lộc)
- Gx Xuân Thành (Xuân Lộc)
04 22 Tr Thứ Hai.Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.
05 23 Tr Thứ Ba. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.
06 24 Tr Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.
07 25 Tr Thứ Năm đầu tháng.Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục. 1Ga 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a.
08 26 Tr Thứ Sáu.1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.
09 27 Tr Thứ Bảy.1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.
10 28 Tr CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊUPHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11. (Ấn bản I:Is 42,1-4,6-7; Cv 10,34-38).
Lịch Chầu lượt
- Gx Kim Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thái Thiện (Xuân Lộc)      
11 29 X Thứ Hai.Tuần I Thường Niên.Thánh vịnh tuần I.Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.
12 30 X Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.
13 01.12 X Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
14 02 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)
Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
15 03 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
16 04 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
17 05 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. 1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20;Ga 1,35-42.(Không cử hành lễ thánh Antôn, viện phụ).
Ngày giỗ (2007)
Đức cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
-Gx Đông Vinh  (Hòa Thanh)
18 06 X Thứ Hai.Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19 07 X Thứ Ba. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.
20 08 X Thứ Tư.Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
21 09 Đ Thứ Năm.Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.
22 10 X Thứ Sáu.Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
23 11 X Thứ Bảy. Dt 9,2-3,11-14; Mc 3,20-21.
24 12 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA.Thánh vịnh tuần III. Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thiên An (Long Thành)      
25 13 Tr Thứ Hai.THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18.
Lịch Chầu lượt
- Gx Thánh Phaolô (Long Thành)      
26 14 Tr Thứ Ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.Lễ nhớ.  2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
27 15 X Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.
28 16 Tr Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.
29 17 X Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
30 18 X Thứ Bảy. Dt 11,1-2. 8-19; Mc 4,35-41.
31 19 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.(Không cử hành lễ thánh Gioan Bosco, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Tây Hải (Hố Nai)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...