29/12/2019
3030
Ý truyền giáo:
Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.

 

01.01          

07.12          

Tr          

Thứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH (Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình).

Lịch Chầu lượt

- Gx Thuận An (Phú Thịnh)

- Hội dòng Đaminh Thánh Tâm (Hố Nai)

 LƯU Ý

Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:

Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);

Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);

Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

02          

08          

Tr          

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03

09

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

04

10

Tr

 

 

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ban chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ

05

11

Tr

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Lịch Chầu lượt

- Gx Bình Lâm (Phương Lâm)

- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)

- Gx Đại An (Hoà Thanh)

- Gx Đồng Phát (Phú Thịnh)

- Gx Kim Phát (Gia Kiệm)

- Gx Phúc Nhạc (Gia Kiệm)

- Gh Trị An (Hoà Thanh )

- Gx Vĩnh Phước (Phước Lý)

- Gx Xuân Khánh (Xuân Lộc)

- Gx Xuân Thành (Xuân Lộc)

06

12

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

07

13

Tr

Thứ Ba. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

08

14

Tr

Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

09

15

Tr

Thứ Năm. 1Ga 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a.

10

16

Tr

Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

11

17

Tr

Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

12

18

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10.34-38); Lc 3,15-16.21-22. (Ấn bản II: Mt 3,13-17)

Lịch Chầu lượt

- Gx Kim Lâm (Phương Lâm)

- Gx Thái Thiện (Xuân Lộc)

 MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước mùa Chay)

Trong các tuần lễ mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

Bài đọc I của ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

13                   

19                   

X                   

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

14

20

X

Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)

Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN

Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc

15

21

X

Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

16

22

X

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

17

23

Tr

Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 4,1-11; Mc 2,1-12.

Ngày giỗ (2007)

Đức cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT

 Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

18

24

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17. Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả ngày Chúa nhật).

19

25

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 49, 3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Lịch Chầu lượt

- Gx Đông Vinh  (Hòa Thanh)

- Gx Phú Sơn (Phú Thịnh)   

- Gx Thiên An (Long Thành)      

20

26

X

Thứ Hai. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

21

27

Đ

Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

22

28

X

Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

23

29

X

Thứ Năm. 1Sm 18,6-9.19,1-7; Mc 3,7-12.

24

30

Tr

Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

25

01.01

Tr

 

 

 

 

 

Tr

Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN NĂM MỚI. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374).

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27)

Lịch Chầu lượt

- Gx Thánh Phaolô (Long Thành)

- Đan viện Xitô Phước Lý

- Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước.

- Hội dòng Đaminh Tam Hiệp

26

02

X

 

 

 

 

 Tr

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Is 8,23b–9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). CHÚA NHẬT TÔN VINH LỜI CHÚA[2] (Không cử hành lễ thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục).

MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6

Lịch Chầu lượt

- Đan viện Xitô Phước Lý

27

03

X

 

 

 Tr

Thứ Hai. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30

Lịch Chầu lượt

- Đan viện Xitô Phước Lý

28

04

Tr

Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

NGÀY GIÁO PHẬN CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN CÒN SỐNG HAY ĐÃ QUA ĐỜI

29

05

X

Thứ Tư. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

30

06

X

Thứ Năm. 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

31

07

Tr

Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.


[1] ĐTC Phanxicô, Tự sắc Aperuit illis, 30.9.2019.

[2] ĐTC Phanxicô, Tự sắc Aperuit illis, 30.9.2019.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...