01/01/2016
2347
THÁNG GIÊNG
 

Ý CẦU NGUYỆN:

- Ý chung: Cầu cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, đem lại nhiều hoa trái của hòa bình và công lý.

- Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết xóa bỏ mọi bất hòa chia rẽ, nhờ sống tình bác ái huynh đệ với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. 

Dương lịch

Âm lịch

Áo lễ

Lễ

TV

01

(01)

22

(11)

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày Thế Giới Hòa Bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Thuận An_H. Phú Thịnh

 

02

23

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

 

Tr

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH

Các Bài Đọc lấy ở chính ngày lễ.

 

03

24

Tr

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Bình Lâm_H. Phương Lâm

- Gx. Bùi Vĩnh_H. Tân Mai

- Gx. Đại An_H. Hoà Thanh

- Gx. Đồng Phát_H. Phú Thịnh

- Gx. Hiển Linh_H. Gia Kiệm

- Gx. Phúc Nhạc_H. Gia Kiệm

- Gx. Vĩnh Phước_H. Phước Lý

- Gx. Xuân Thành_H. Xuân Lộc

- Gx. Xuân Khánh_H. Xuân Lộc

 

04

25

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

II

05

26

Tr

Thứ Ba. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

 

06

27

Tr

Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

 

07

28

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 4,19 - 5,4; Lc 4,14-22a.

 

08

29

Tr

Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

 

09

30

Tr

Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

 

10

01

[12]

Tr

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay Is 42,1-4.6-7); Tt 2,11-14; 3,4-7 (hay Cv 10.34-38); Lc 3,15-16.21-22.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Kim Lâm_H. Phương Lâm

- Gx. Thái Thiện_H. Xuân Lộc

MÙA THƯỜNG NIÊN

 

11

02

X

Thứ Hai. Tuần thứ I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

I

12

03

X

Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

 

13

04

X

Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

 

14

05

X

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

 

15

06

X

Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

 

16

07

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

 

17

08

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Đông Vinh_H. Hòa Thanh

 Ngày giỗ

Đức cha Phaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT (2007)

 

II

18

09

X

Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

Bắt đầu tuần lễ
cầu cho các Kitô hữu hợp nhất
.

Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).

 

19

10

X

Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

 

20

11

X

Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

 

21

12

Đ

Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

 

22

13

X

Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

 

23

14

X

Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

 

24

15

Tr

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14. 27); Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Thiên An_H. Long Thành

III

25

16

Tr

Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ
cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Thánh Phaolô_H. Long Thành

 

26

17

Tr

Thứ Ba. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm1,1-8; (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

 

27

18

X

Thứ Tư. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ. (Tr) 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

 

28

19

Tr

Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

 

29

20

X

Thứ Sáu. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

 

30

21

X

Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

 

31

22

X

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5. 17-19; 1Cr 12,31—13,13 (hay 13,4-13); Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Bosco, linh mục).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

- Gx. Tây Hải_H. Hố Nai

- Gx. Trung Nghĩa_H. Hố Nai

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...