13/08/2019
305
Thứ TưTuần 19 TN
Lời Chúa: Mt 18,15-20
15"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18"Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.
19"Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
Suy niệm
Nhân vô thập toàn. Con người đều có lầm lỗi. Lời CHúa hôm nay dạy chúng ta về cách sửa lỗi nhau một cách đầy yêu thương. Chúa nhắc nhở chúng ta kẻ mắc lỗi kia là anh em của chúng ta chứ không phải kẻ thù. Lời khuyên, sự nâng đỡ, sửa lỗi riêng rồi mới đến cộng đoàn và đại diện Hội thánh như muốn nói sự sửa đổi này nhằm duy trì sự hiệp nhất, sự thánh thiện của cộng đoàn.
Như vậy, Chúa muốn chúng ta hãy sửa lỗi anh em cách kín đáo và trong tâm tình yêu thương. Không sửa lỗi trong giận dữ. Không sửa lỗi trong cách thóa mạ bêu xấu anh em, nhưng sửa dạy nhau trong yêu thương chân thành. Điều quan yếu là mong anh em được sửa đổi nên tốt hơn cho họ. Ước gì chúng ta biết học nơi Chúa để luôn nhẫn nại trước lầm lỗi của tha nhân. Xin Chúa giúp chúng ta luôn chậm bất bình và hết mực khoan nhân để sống yêu thương và giúp đỡ nhau. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, dẫu biết rằng “nhân vô thập toàn”. Thế nhưng chúng con lại khó nhìn nhận sự yếu đuối của mình để đón nhận lời sửa dạy của cha mẹ và bạn hữu. Vì tự ái và cố chấp chúng con đã bỏ qua những lời khuyên nhủ của người thân trong gia đình. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường. Sự dịu hiền để chúng con cảm thông và đón nhận nhau trong yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình đơn sơ ngoan hiền để chúng con được lớn lên trong lời khuyên của cha và lời dạy của mẹ. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...