30/06/2020
434
Thứ Tư
Lời Chúa: Mt 8,28-34
         28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29Chúng la lên rằng : "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?" 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31Bọn quỷ nài xin Người rằng : "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia." 32 Người bảo : "Đi đi !" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Suy niệm:
Sau khi chứng kiện phép lạ Chúa trừ quỷ, những người dân miền Ghêrasa đã mời Chúa Giê-su ra khỏi thành của họ. Họ không nhìn thấy việc tốt lành của Chúa là đẩy lùi ma quỷ ra khỏi môi trường của họ. Nhưng họ chỉ nhìn thấy đàn heo là tài sản của họ bị lao xuống biển. Họ tiếc của. Họ thà chung sống với ma quỷ nhưng có của của cải. 
Đôi khi ma quỷ cũng cám dỗ con người bằng những lợi lộc để xa rời Thiên Chúa. Con người cứ lao đầu vào lạc thú mà phụ ân tình Chúa. Biết bao người đã để ma quỷ xô đẩy xuống vực thẳm khi sống trong đam mê của xác thịt, đam mê của danh vọng, đam mê của tiền tài. Biết bao người đã để ma quỷ dẫn dắt vào con đường sa ngã, truỵ lạc đến độ huỷ hoại thân xác cũng như danh dự nhân phẩm của mình. Biết bao người đã xa lánh Chúa khi bổng lộc trần gian làm mờ con mắt đức tin khiến họ tiếc của và than trách Chúa.
 Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa thật tốt lành với chúng con. Chúa luôn chăm sóc từng cuộc đời chúng con. Chúa hằng mong muốn cho chúng con hạnh phúc trong tự do của con cái Thiên Chúa. Nhưng Chúa ơi, vì những đam mê mù quáng, những niềm vui bất chính đã khiến lòng chúng con xa rời Chúa. Chúng con mải chạy theo những thú vui trần thế, đến nỗi đánh mất danh dự, phẩm giá làm người của mình. 
Lạy Chúa, xin giải cứu chúng con khỏi những đam mê thấp hèn và phục hồi con người chúng con khỏi những thói hư tật xấu, để nhờ đó chúng con luôn sống trong ân nghĩa với Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...