07/03/2017
693
Th Tư sau CN I Mùa chay
Lc 11,29-32
29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : "Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
Suy Niệm
        “Thy mi tin – không thy không tin”. Con người hôm nay và hôm qua vn là thế. Vì s đời có quá nhiu s la lc, quá nhiu chiêu thc con người đã nghĩ ra để lung gt ln nhau. Có biết bao cuc đời đã chìm ngp trong tht vng vì b la tình. Có biết bao cuc đời khn kh lm than vì b la tin. Có biết bao nhiêu người s nghip tiêu tan vì quá tin người, đến ni mt c danh d, địa v và mt c công ăn vic làm. Mt tin, mt tình, mt ch đứng trong xã hi mà còn phi mang n vào thân.
Nguyên nhân đưa đến b la là quá nh d, quá ham li nên b “mt ngt làm chết rui”. Khi biết nói câu: “biết vy” thì đã quá mun. Vic đã l, “bút đã sa gà đã chết”, ch còn than thân trách phn, ôm hn sut đời còn biết trách ai.
Nhìn li lch s cu độ t thi nguyên t cho đến con cháu các ngài hôm nay đều d tin vào nhng chuyn phù phiếm, gi di ca ma qy hơn là li chân tht ca Thiên Chúa. Adam – Evà đã nh d tin vào li ma qy ăn trái cm để biết lành biết d, khi biết vy thì ch thy mình trn trung, trơ trn ly lá che thân. Hôm nay con cháu Adam vn b mê hoc bi biết bao cám d ca ma qy, bt tuân lnh Chúa để lao vào nhng thú vui mau qua, lao vào nhng trái cm như con thiêu thân, biết chết vn lao vào la. Hu qu ca s nh d, c tin là đau kh, ti nhc và tht vng vì mình đã đánh mt danh d, mt luôn phm giá làm người và làm con ca Chúa.
Li Chúa hôm nay là li thc tnh con người hôm nay. Hãy tr v vi Chúa, hãy ăn năn sám hi, hãy làm li cuc đời theo đúng tinh thn ca Chúa, đúng vi luân thường đạo lý. Ch có mt con đường duy nht để đưa đến hnh phúc là sng vi tâm hn thanh sch lòng ngay, sng theo l phi, còn ngược li ch đưa đến ch dit vong, đau kh ti nhc không ch đời nay nhưng còn c đời sau.
Dân thành Ninivê ngày xưa h đã t b li sng sa đo để tr v vi Chúa khi nghe ông Giona rao ging v cơn thnh n ca Thiên Chúa sp giáng xung trên thành. Chúa Giêsu nhc đến s kin ông Giona trong bng cá ba đêm ngày để ám ch chính Ngài cũng s chết ba ngày sng li. Hơn na chính trong cuc đời rao ging ca Ngài, Chúa Giêsu đã làm nhiu phép l để minh chng cho li Ngài nói là chân tht, vic Ngài làm đều đáng cy tin. Thế nhưng, s tht mt lòng, nhiu người vì ham tin ham li, ham thú vui mau qua vn c tình gi điếc làm ngơ để được sng theo đam mê xác tht ca mình.
Con người ngày nay vn sng thc dng hơn. Cho dù t trong sâu thm vn tin có Thiên Chúa, vn đủ khôn ngoan để phân định điu tt điu xu, điu nên làm hay không nên làm, nhưng qu cm vn hái, làm điu xu vn thy h thn, nhưng con người vn không chế ng được bn thân, nên vn sa đi ngã li trong nhng lm li,nhng ti li ca đam mê lm lc.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...