07/06/2018
446
Thứ sáu Tuần 9 TN
Lời Chúa: Mc 12,35-37
35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : "Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít ? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?" Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Suy niệm:
Chúa Giê-su vẫn được gọi là “Con Vua David” (Mt 1,1). Vì Ngài thuộc dòng dõi con vua Đa-vít, nhưng hôm nay Chúa Giêsu tuyên bố mình còn lớn hơn Đavid, vì Ngài còn là Chúa của Đavid (Mt 22,42-45).
Người ky-tô hữu cũng được mang lấy danh hiệu Kitô là tham dự vào sứ mạng làm vua của Chúa Giêsu, là đi lại con đường Chúa Giêsu đã đi, con đường hiến thân phục vụ và hy sinh đến cùng. Nếu chúng ta muốn tham dự vào vương quyền với Chúa Giêsu, chúng ta phải sống như Chúa Giêsu đã sống: khiêm nhường, phục vụ và hy sinh tính mạng vì anh em.
Như vậy, khi chúng ta biết sống khiêm nhường, phục vụ anh em, quảng đại cho đi những gì mình có, chúng ta sẽ được tham dự vào phẩm giá cao cả là con cái của Thiên Chúa, là thần dân của Vua Kitô trong vương quốc Nước Trời.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con thật lòng tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con. Cho dù cuộc đời chúng con còn đầy những tội lỗi và lầm lỡ, nhưng Chúa vẫn trao ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn và xác. Chúa vẫn tiếp tục nhập thể trong cuộc đời chúng con hằng ngày qua bí tích Thánh Thể, qua cha mẹ, qua mọi người chung quanh, nhờ đó chúng con có một cuộc sống an vui hạnh phúc. Xin cho chúng con biết trân trọng ân ban của Chúa, và khiêm hạ đón nhận trong tâm tình cảm mến tri ân. Xin giúp chúng con cũng họa lại tình thương của Chúa khi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...