31/05/2018
719
Thứ Sáu Tuần 8 TN
Lời Chúa: Mc 11,11-19
11 Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : "Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !" Các môn đệ đã nghe Người nói thế.
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : "Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !" 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.
        Suy niệm
Tâm hồn là Đền thờ của Thiên Chúa. Nếu như hôm nay Chúa Giêsu vào đó và “đưa mắt quan sát mọi sự”, Ngài sẽ thấy gì? Có những gì khiến Ngài không hài lòng? Ngài sẽ nổi giận đánh đuổi và lật đổ những gì? Đền thờ này còn sự linh thánh hay đã bị tục hoá bởi đam mê xác thịt, bởi tham lam vô độ?
Tội lỗi thường phát xuất từ tâm hồn mà ra. Vì “có đầy trong lòng mới tràn ra ngoài”. Con người trong sạch cũng do tâm, mà dơ bẩn cũng do tâm. Chúa Giê-su cũng nhìn cái Tâm nơi những sinh hoạt tôn giáo. Ngài thấy đền thờ nhộn nhịp nhưng thiếu lòng thành thờ kính Chúa. Họ vào đền thờ nhưng vì lợi nhuận kinh tế hơn là để dâng lễ tôn thờ. Họ tôn kính Chúa trên môi miệng nhưng lòng họ xa rời Thiên Chúa. Chúa không cần lễ toàn thiêu nhưng cần tấm lòng thành kính mến yêu Chúa. Thế nên, Chúa đã làm mọi sự để thanh tẩy đền thờ và xô đuổi tất cả những ai làm ô uế đền thờ.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin Chúa thanh tẩy trí lòng chúng con khỏi những thói đời gian tham, lọc lừa, những kiêu căng ích kỷ để chúng con xứng đáng là hoạ ảnh của Chúa giữa thế gian. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi để chúng con mãi xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trự và luôn phản ánh nét đẹp của Chúa qua đời sống của chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...